Příští rok by mohl přinést impulz do výstavby střešních fotovoltaik. Novinka má podobu třech drobných, avšak zásadních změn stávajících vstupních legislativních podmínek. Příslušná novela energetického zákona se nyní nachází ve druhém čtení ve sněmovně.

První navrženou změnou je navýšení limitu pro výrobnu energie z obnovitelných zdrojů, pro nějž je třeba získání licence, z 10 na 50 kilowattů. Provoz takového zdroje již může výrazně ovlivnit jak rozpočet, tak soběstačnost leckterého energetického hospodaření.

Splnění požadavků bezpečné instalace pak bude posuzovat při připojení zdroje do soustavy její místní provozovatel. Výsledkem této změny tedy je, že nepotřebuji licenci od ERU ani odborný personál, ani dokládat dostatečné finanční zajištění pro podnikání na energetickém trhu.

Druhá změna: v současné době stavebně povolovacího řízení u střešních fotovoltaik trvá až osm měsíců. V Praze dokonce ještě déle. U elektráren umisťovaných na zemi pak získání povolení zabere více než jeden rok. To je odrazující jak z pohledu žadatele, tak z podhledu podmínek v některých dotačních titulech, kdy je potřeba získání stavebního povolení do 180 dní.

Dle navržené novely by ale měly být mezi stavby, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, nově zahrnuty stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým výkonem do 50 kilowattů v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Dále budou instalace ve stejném výkonnostním limitu nově spadat do kategorie staveb, pro něž zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, pokud se jimi například nezasahuje do nosných konstrukcí či nemění způsob užívání stavby.

Třetí podstatnou změnou, která od Nového roku v praxi umožní životaschopnost bytových, komunálních či lokálních průmyslových energetických řešení, pak představují pravidla trhu s elektřinou. Ta přináší Energetický regulační úřad. 

Související