S prvním říjnovým týdnem je již naprosto jisté, že „legislativní kolesa“ se opět pohybují v běžném pracovním tempu a chtělo by se říci, že s probuzením normotvůrců z jisté prázdninové letargie přicházejí se zásadnějšími legislativními novinkami v různých oblastech práva. Vytknout lze například rozsáhlou novelu zákoníku práce, zákona o přeměnách nebo energetického zákona. A zatímco ona „legislativní kolesa“ se teprve roztočila do svého běžného rytmu, ta judikatorní se točí neúprosně dále, načež nás soudy nadále zásobují zajímavými rozhodnutími, kterými (a nejen těmi) vás při ranní kávě provedou Kristýna Faltýnková a Martin Frolík.

A o čem naši moderátoři pohovoří v tomto díle?

Z legislativních novinek se můžete těšit na nástin novely zákoníku práce, tedy návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů; novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (Sněmovní tisk č. 283); a stranou zájmu nezůstal ani aktuální vývoj novelizací nového stavebního zákona.

Z judikatury budou představeny především novinky vzešlé z rozhodovací činnosti Ústavního soudu, ať už se jedná o otázku svěření dítěte do pěstounské péče a přístup obecných soudů k tomuto (nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3146/21); o otázku způsobu přijetí novely pandemického zákona v návaznosti na návrh skupiny poslanců na zrušení některých jejích částí (nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/22), či otázku uložení ochranného opatření zabrání věci a hodnocení nebezpečí, že věc bude sloužit ke spáchání zločinu (nález Ústavního soudu ze dne 22. srpna 2022, sp. zn. II. ÚS 645/22). Z judikatury Nejvyššího správního soudu bude blíže představeno rozhodnutí týkající se (ne)spáchání přestupku pro ujednání způsobu splatnosti mzdy za práci přesčas (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2022, sp. zn. 6 Ads 138/2022) a rozhodnutí týkající se pokuty uložené za veřejnou zakázku nákupu očkovacích látek (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. září 2022, sp. zn. 5 As 65/2021).

Podcasty s názvem Právní novinky si můžete poslechnout také na SpotifyGoogle Podcasts nebo Apple Podcasts.

Moderátory série podcastů s názvem Právní novinky jsou právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík a advokátka Kristýna Faltýnková.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Podcast Právní novinky vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Související