Minulý čtvrtek Senát schválil a následně prezident podepsal sérii zákonů reagujících na ozbrojený konflikt na Ukrajině, nazývanou lex Ukrajina. Právní úprava, která má platit dočasně do konce března příštího roku, mimo jiné cizincům, jimž byla udělena dočasná ochrana na území České republiky, tedy oprávnění k pobytu, umožňuje volný přístup na trh práce. O dočasnou ochranu může požádat každý cizinec, který měl ke 24. únoru 2022 trvalý pobyt na Ukrajině a současně se vzhledem k ozbrojenému konfliktu nemůže do své vlasti vrátit. Do tohoto režimu automaticky spadají i cizinci, jimž české úřady dříve udělily takzvané vízum za účelem strpění opravňující tyto občany Ukrajiny k pobytu v Česku delšímu než 90 dnů.

Na cizince se statusem dočasné ochrany bude při zaměstnávání nahlíženo stejně jako na cizince s povoleným trvalým pobytem. Před přijetím do práce tedy zaměstnavateli odpadá povinnost nahlásit volné pracovní místo Úřadu práce. Jeho lidé nebudou zjišťovat, zda je možné pozici nabídnout českému občanovi. Cizinec pak nebude muset žádat o jakékoliv veřejnoprávní povolení umožňující mu v Česku pracovat. Status dočasné ochrany otevírá válečným uprchlíkům i možnost žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnavatel, který chce přijmout Ukrajince, už nemusí volné místo předem hlásit Úřadu práce.

Jakkoliv se zaměstnávání Ukrajinců se statusem dočasné ochrany usnadní, nadále trvá informační a evidenční povinnost jejich zaměstnavatele. Ten musí informovat krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu cizince do práce nejpozději v den jeho nástupu. Dále má povinnost vést evidenci cizinců, které zaměstnává.

Související