Praha, 24. května 2021

Mediální dům Economia se důrazně ohrazuje proti prohlášení Kanceláře prezidenta republiky z 21. května 2021, že nebude poskytovat informace týdeníku Respekt, který Economia vydává, serveru Seznam Zprávy, Deníku N a redakcím pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT.

Svoboda projevu – a z ní dovozovaná svoboda tisku – je jednou ze základních svobod demokratického státu, která je chráněna čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Aby média mohla společnost informovat o věcech veřejného zájmu, musí mít možnost pracovat se zdroji a získávat a vyhodnocovat informace.

„Svoboda projevu – včetně v ní obsažené svobody přijímat informace – představuje jeden z nejdůležitějších základů demokratické společnosti; její záruky jsou proto zvlášť důležité. Nelze nevidět, že právo na informace jako sběr informací je zásadním přípravným krokem (mimo jiné) v první řadě v novinářské činnosti a je inherentní, chráněnou částí svobody tisku,“ zdůraznil v nálezu ze 30. března 2010 Ústavní soud.

Média v demokratickém státě jsou si s ohledem na svou zásadní funkci co do přístupu k informacím rovna. Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu, a podléhá tudíž veřejné kontrole. Právo klást jí dotazy a žádat po ní informace mají všechna média bez rozdílu.

Economia proto Kancelář prezidenta vyzývá, aby své rozhodnutí neposkytovat informace vybraným médiím zrušila. Pokud se tak nestane, jsou redaktoři on-line deníku Aktuálně.cz, Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, které Economia vydává, připraveni kolegům z dotčených redakcí v získávání informací pomoci a klást Kanceláři prezidenta dotazy za ně.

Vedení mediálního domu Economia

O společnosti Economia
Mediální dům Economia, a. s., je předním hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské servery iHNed.cz, Aktuálně.cz a řadu tematických internetových titulů a služeb včetně freemailových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a několik odborných titulů.

Kontakt pro média:
Soňa Jelínková
T. +420 774 850 777
E. press@economia.cz

Související