To výrazně pomůže investicím, především do nových technologií. Programy budou rychlé, čeští podnikatelé by si je neměli nechat proklouznout mezi prsty, říká Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

Jak jsou na tom české firmy z ekonomického pohledu?

Poslední půlrok byl ve znamení krize likvidity a řada firem měla potíže, naštěstí většina z nich to zvládla. V následujícím půlroce až roce bude ale potřeba pomoci podnikům především s nastartováním investic, protože ty jsou pro jejich budoucnost zásadní. Naštěstí firmy věří v budoucnost a investiční projekty většinou jen odložily. Dnes se k nim začínají vracet a hledají možnosti, jak je podpořit z nějakého dotačního programu.

Mají šanci to stihnout, když koncem roku aktuální programovací období už končí?

Stále je otevřeno několik výzev, pro něž bude možné podávat žádosti ještě v prvních měsících roku 2021. Pro kategorii MSP, tedy pro malé a střední podniky, je tu od 2. prosince aktivní zajímavá výzva programu Technologie − Průmysl 4.0. Ta by teoreticky mohla trvat až do 2. března 2021, ale očekávám vysoký zájem, který by tento termín mohl výrazně zkrátit.

Další zajímavou příležitostí je poslední výzva programu Úspory energie s objemem jedné miliardy korun, která byla vyhlášena 24. listopadu. Příjem žádostí poběží až do 30. dubna 2021.

Zcela nová výzva Úspory energie s EPC umožní firmám získat dotaci i na projekty s garantovanou úsporou energie, které budou financované metodou postoupení pohledávky. Příjem žádostí bude trvat do konce března 2021 a startovní alokace je 500 milionů korun, ta ale může být v případě velké poptávky navýšena. Otevřena bude jak pro MSP, tak pro kategorii velkých podniků.

Novinkou je také plánovaná výzva Digitální podnik určená opět pro MSP. Znovu očekáváme velký zájem, a proto doporučujeme podat žádost co nejdříve. I zde může být příjem žádostí zastaven při dosažení dvojnásobku alokace a garantovaných pro příjem bude pouze prvních 14 dní jako u programu Technologie. Cílem je podpořit konkurenceschopnost MSP prostřednictvím podpory nákupu a zavádění nových nevýrobních digitálních technologií. Konkrétně to může být digitální transformace firem, automatizace výroby, digitalizace dat nebo efektivnější propojení a řízení firemních procesů.

Kromě dalšího kola dotací ze strukturálních fondů nás v příštím roce čeká spuštění programu podpory Next Generation EU.

Nelimituje současná situace nějak banky při financování investic? Neobávají se nárůstu nesplácených úvěrů?

Pro banky je obtížné odhadnout situaci a míru rizika v horizontu třeba jen jednoho nebo dvou let. Česká bankovní asociace se proto snaží s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí vyjednat nový záruční program Covid invest, který by měl dát bankám nějakou jistotu a umožnit jim významnější podporu investic formou záruky za úvěry. Úvěry budou jednotlivé banky samy zařazovat do svého portfolia, garanci poskytne stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Dobrou zprávou je, že bude možné financovat proporcionálně i provozní náklady, které s sebou investice obvykle nese, díky prodloužení programu Covid III. Společným zájmem státu i bank je, aby Covid invest začal fungovat od začátku roku 2021.

Paralelně ke strukturálním fondům poběží nový program restartu evropské ekonomiky Next Generation EU. Co bude znamenat pro nás?

Bezprecedentní objem peněz, když to sečteme, bude to z několika zdrojů včetně strukturálních fondů téměř bilion korun pro Českou republiku. Dvacet šest miliard korun je určeno pro zdravotnictví, konkrétně na vybavení nemocnic. Šedesát osm miliard korun prostřednictvím ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu zamíří do tří strukturálně postižených uhelných regionů. Dále sto padesát miliard korun půjde na dekarbonizaci a zelené projekty v oblasti úspor energie. Pak je tu až sto osmdesát až dvě stě padesát miliard korun, které mají financovat šest oblastí reforem v rámci Národního plánu obnovy. Smyslem je zrenovovat hospodářství po krizi, prioritami jsou digitalizace a fyzická infrastruktura, zdraví a odolnost obyvatelstva, podpora podnikání.

Bude něco z Next Generation EU k dispozici už v roce 2021?

Především bude možné využít zcela nové zdroje pomoci, jako jsou Just Transition Fund a Recovery and Resilience Facility, které jsou součástí zmiňovaného nástroje Next Generation EU, nebo Modernization Fund a Innovation Fund, u nichž financování budou zajišťovat výnosy z emisních povolenek. První tři registrační výzvy pro Modernization Fund byly vyhlášeny už 30. 11. Týkají se modernizace palivových zdrojů v teplárnách (program HEAT), obnovitelných zdrojů (program RES+) a energetické účinnosti v průmyslových podnicích pro zdroje zařazené do EU ETS (program ENERG ETS).

Klienti, kteří připravují větší projekty, by se o těchto možnostech měli informovat už nyní a prověřit, zda se jejich projekt nemůže kvalifikovat pro podporu z některého z nových programů. Nástroje pomoci budou totiž komplementární k operačním programům, je pravděpodobné, že nově bude možné podpořit i projekty, které dříve nebylo možno ze strukturálních fondů EU dotovat. Velké příležitosti budou mít i pražské podniky.

Můžete zobecnit nějaké nejčastější chyby, které v boji o dotační prostředky u českých firem vidíte?

Nejdůležitější je vyhledat radu hned na samém začátku. Zjistit, na co, jakou podporu a z jakých zdrojů lze čerpat, zda na celek, či na část, a z kterého konkrétního programu. Jsou situace, kdy je možno čerpat na jeden projekt z více zdrojů. Výhodnost každého je třeba vyhodnotit individuálně, některé programy nabízejí nižší podporu, ale měkčí parametry.

Hlavní zásadou je nezahajovat investici dříve, než je podána žádost. S tím se setkáváme, přichází firma, která má rozjetou investici, a teprve pak přijde hledat pomoc.

Druhým častým problémem je, že firma má schválenou žádost o dotaci, ale až následně začne řešit financování, protože z vlastních zdrojů to nezvládá.

Třetím nejčastějším případem je, že firmy počítají s modely, v nichž se kombinují různé typy podpory. To je nepřípustné. Například na jeden projekt nelze kombinovat úvěr podpořený záručním programem s dotacemi.

Je tedy třeba mít jasně zformulované potřeby, poradit se s experty, zajistit možnosti financování, požádat o podporu a pak teprve zahájit projekt. Každý jiný postup znamená zadělávat si na problémy.

Je něco v oblasti podpory, na co by se podniky měly zaměřit teď hned?

Především by neměly pominout výše zmíněné výzvy končícího programovacího období, pro které bude možné podávat žádosti ještě začátkem příštího roku. První výzvy do nových operačních programů, jako jsou OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nebo OP Životní prostředí, budou totiž pravděpodobně zveřejněny až v druhé polovině roku 2021. Kdo by chtěl investovat dříve, musí využít aktuálně běžící výzvy. Navíc procento podpory se s každým dalším programovacím obdobím snižuje, takže to může být výhodnější i finančně.

Pokud chce firma inovovat výrobní technologii, stojí za zvláštní pozornost i poslední výzva na podporu úspor energií. Nové technologie jsou často také úspornější a získat pro ně dotaci z titulu energetické efektivity je obvykle jednodušší než v rámci programu zaměřeného na inovace.

Související