Na problémy s osobní přítomností společníků na valných hromadách již zareagovali zákonodárci v okolních zemích. Rakousko přijalo zákon, který upravuje možnost jednání na valných hromadách bez fyzické přítomnosti společníků či akcionářů pomocí elektronických prostředků. Použít je společnosti nově mohou i v případě, že tuto možnost nemají zakotvenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách.

V praxi se používá takzvaná kvalifikovaná videokonference. Nezbytné pro její konání je, aby všichni účastníci měli oboustrannou možnost vnímat audio i video a kvalita musí být dostatečná k tomu, aby přenos zvuku a obrazu zachytil "jednotlivosti mimiky, gestikulace a intonace". Akciovým společnostem rakouští zákonodárci navíc prodloužili lhůtu pro konání řádné valné hromady na 12 měsíců po skončení účetního období.

Obdobná úprava jednání valných hromad byla schválena také ve Švýcarsku či Lucembursku. I tam tedy budou moci mít podobu videokonference. Německo nad rámec toho ještě zkrátilo lhůty pro vznesení námitek proti usnesení valné hromady.

Pokud se on-line valné hromady osvědčí, můžeme očekávat, že tato forma jednání by mohla být i do budoucna běžnější a více společností ji upraví ve své společenské smlouvě či stanovách.

Související