Digitální revoluci se v dnešní době nedá vyhnout. Ať už jde o průmysl, zemědělství nebo třeba státní správu, ve většině odvětví dnes sehrávají klíčovou roli počítače a internet. A kdo na moderní vlnu ještě nenastoupil, ztrácí svou konkurenceschopnost. Zavádění nových technologií do výroby, větší využívání internetu ve státní správě i v životě nebo vytvoření jednotného digitálního trhu jsou dlouhodobé priority také Evropské unie.

Infografika: Evropa vstoupila do digitální éry, Česko zatím klopýtá za průměrem

I proto se od roku 2015 v rámci unie sleduje digitální konkurenceschopnost jednotlivých členských zemí. Ukazatelem je tzv. index di­gitální ekonomiky a společnosti (DESI index), který zahrnuje například připravenost země na zavedení páté generace bezdrátového připojení (5G), úroveň digitálních a softwarových dovedností jejích obyvatel, využívání a kvalitu internetového připojení nebo úroveň digitálních veřejných služeb.

Digitální Evropa

Program, který připravuje Evropská komise, bude od roku 2021 poskytovat finance evropským projektům zaměřeným na vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a zajištění rozsáhlého využívání digitálních technologií v celém hospodářství i společnosti. O konkrétní podobě programu se zatím jedná.

V současné době Evropská komise zpracovává podněty získané během tříměsíční veřejné konzultace (červenec–říjen 2019), v rámci které mohly vyjádřit svůj názor všechny zainteresované strany.

Česko se v tomto hodnocení pravidelně ocitá až ve druhé polovině. DESI index pro rok 2019 ho řadí na 18. místo z celkových 28 členských států. Před rokem obsadilo 17. příčku, a v roce 2015 dokonce 15. Proces digitalizace Česka tak za ostatními unijními státy spíše pokulhává.

Oproti jiným zemím Česká republika zaostává ve využívání internetových služeb, kam se řadí třeba sledování videí, poslech hudby nebo využívání profesních sociální sítí, nebo také v oblasti digitálních veřejných služeb. V této kategorii jsou Češi za průměrem EU hlavně v elektronizaci veřejné správy, ve výměně zdravotnických údajů on-line nebo v dostupnosti předvyplněných on-line formulářů.

Nedostatečná je ale podle průzkumu i úroveň digitálních dovedností obyvatelstva. Pokud jde o digitalizaci podniků, ta podle posledního měření nepostupuje tak rychle, jak by mohla.

V některých oblastech se však Česko vyrovná alespoň evropskému průměru. Konkrétně jde o oblast konektivity a integrace digitálních technologií, a to zejména díky elektronickému obchodování a nakupování on-line, které si Češi v poslední době velice oblíbili. Češi jsou zároveň mezi prvními ve čtení zpráv na internetu a pokrytí sítí 4G zde patří k nejlepším v Evropě.

Unie poskytuje na digitalizaci velké peníze

Většina výsledků letošního DESI indexu ale není pro Česko příliš dobrá. Jednu z příležitostí, jak tento stav změnit, mohou představovat evropské programy. EU totiž v posledních letech na zavádění digitalizace v členských zemích vyčleňuje značný objem peněz. Využívat je může nejen státní správa, ale také soukromé podniky.

"Aktuálně je dostupná řada dotačních možností, zejména v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jmenovat lze primárně program Technologie, zaměřující se na digitální transformaci a prvky tzv. Průmyslu 4.0 malých a středních podniků," říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Dalším významným nástrojem digitalizace je podle ní i program Vysokorychlostní internet, jehož další výzva by měla být vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2020. "Díky tomuto dotačnímu programu budou i ty nejizolovanější oblasti Česka zasíťovány vysokorychlostním internetem, bez kterého není větší míra digitalizace možná," zdůrazňuje.

Tento program ovšem dobře ilustruje problémy, které Česko s využíváním podobných programů má. Z evropských fondů lze peníze na rozvoj vysokorychlostního internetu čerpat už od roku 2017, přičemž konkrétní výzvy a podmínky čerpání stanovuje české ministerstvo průmyslu a obchodu.

Infografika: Evropa vstoupila do digitální éry, Česko zatím klopýtá za průměrem

První výzva však skončila fiaskem. Vyčleněno bylo tehdy 11 miliard korun, nakonec se ale přihlásili jen tři zájemci požadující necelých 50 milionů. Důvodem bylo podle odborníků v první řadě stanovení příliš restriktivních podmínek a kritérií, čemuž se chce nyní ministerstvo vyhnout.

18. místo

Takové je letošní umístění Česka v DESI indexu, který v rámci EU sleduje digitální konkurenceschopnost členských zemí.

Tento program však není jediným, ze kterého může Česko čerpat. "Na podporu digitalizace existují již tři výzvy programu Technologie, dále třeba program ICT a sdílené služby, ale také například program Poradenství, v rámci něhož lze pořídit zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele," připomíná vedoucí Oddělení koordinace fondů EU Agentury pro podnikání a inovace Radek Horešovský.

Ministerstvo vyhlíží nové příležitosti

S novým dlouhodobým rozpočtem EU pro období po roce 2020 stávající programy skončí. Evropská komise chce ale digitální transformaci podporovat i do budoucna, a to jak v rámci takzvané regionální (kohezní) politiky, tak celoevropskými výzvami. Programy tak budou přibývat a podle dosud zveřejněných návrhů by měly být komplexnější než ty stávající.

"Již nyní jsou stanoveny priority pro kohezní politiku na období 2021−2027. Téma digitalizace je v rámci budoucího programového období nosné. Jen v podnikatelském Operačním programu Konkurenceschopnost mu bude věnována samostatná priorita s alokací cca 13 miliard korun," upozorňuje Eva Svobodová.

220 mld. Kč

S tolika investicemi počítá program Digitální Evropa do digitalizace a digitálních výzev pro roky 2021 až 2027.

Větší důraz na digitalizaci a digitální transformaci potvrzuje i samotné ministerstvo průmyslu a obchodu. "V současnosti probíhá intenzivní příprava operačních programů pro nové programovací období 2021+. V připravovaném operačním programu Konkurenceschopnost je podpora digitalizace a umělé inteligence považována za jednu z hlavních priorit," uvádí David Hluštík z odboru komunikace ministerstva.

Velký potenciál ale ministerstvo vidí v ambiciózním plánu Evropské komise s názvem Digitální Evropa. Program pro roky 2021 až 2027 počítá s investicemi do digitalizace a digitálních výzev ve výši zhruba 220 miliard korun. "Cílem programu bude vybudovat a posílit vysoce výkonnou výpočetní techniku EU, základní kapacity umělé inteligence, zlepšit konkurenceschopnost odvětví posílením kybernetické bezpečnosti unie či zajistit, aby současné a budoucí pracovní síly mohly snadno získat pokročilé digitální dovednosti," vysvětluje záměry Evropské komise ministerstvo.

1,3 mld. Kč

Tolik finančních prostředků plánuje vláda na program Digitální lídři vyčlenit v letech 2021 až 2027.

Vedle toho se má Digitální Evropa zaměřit i na vznik tzv. center pro digitální inovace. Konkrétně má jít o neziskové subjekty disponující odbornými znalostmi, které budou mít za úkol podporovat digitální transformaci zejména malých a středních podniků, organizací veřejné správy a vzdělávacích institucí napříč celou EU. "Tato podpora zahrnuje poskytování služeb, jako je například testování technologií, finanční poradenství a poskytování informací o trhu," vysvětluje Hluštík.

Program Digitální Evropa zároveň počítá s tím, že se členské státy na financování jednotlivých projektů budou podílet, na což se česká vláda již připravuje. V květnu letošního roku kabinet schválil národní program The Country for the Future (Země budoucnosti), který tvoří tři podprogramy − Start-upy, Digitální lídři a Inovace do praxe. A právě podprogram Digitální lídři je úzce spojen s Digitální Evropou, neboť i jeho cílem bude mimo jiné podpora center pro digitální inovace. Zaměří se ale i na oblast umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti či na rozvíjení digitálních dovedností.

Pokud jde o výši finančních prostředků, vláda plánuje jen na tento podprogram v letech 2021 až 2027 vyčlenit 1,3 miliardy korun.