Na severovýchodním úpatí Nízkého Jeseníku se rozkládá město s bohatou historií − Krnov. Leží v těsné blízkosti Polska na soutoku řek Opavy a Opavice. První zmínka pochází z roku 1240, pohraničním městem se Krnov stal v 18. století. Významnou roli v historii města tvořil průmysl, zvláště na přelomu 19. a 20. století město začalo vzkvétat prudkým rozvojem textilní výroby. Navzdory ne příliš příznivé poloze se město stalo jedním z nejvýznamnějších textilních středisek celé země.

Na konci 19. století místní textilní výroba tvořila více než polovinu výroby v celém Slezsku, městu se tehdy přezdívalo Slezský Manchester. Místní podnikatelé se opravdu prosadili i v "pravém" Manchesteru, ale také v Miláně nebo ve Vídni. Dalším průmyslovým odvětvím, kterým byli Krnovští proslulí, byla výroba varhan. Varhany od firmy Rieger triumfovaly na světových výstavách a proslavily Krnov po celém světě. Do úspěšného rozvoje vtrhla druhá světová válka a průmysl začal upadat. Na Krnov dolehlo bombardování a vysídlení německého obyvatelstva, což byla většina Krnovanů.

Noví obyvatelé přicházeli z různých částí Moravy, Slezska, Volyně i Řecka a svůj vztah k městu si budovali velice těžce. Pracovali v textilnictví, vedle nějž se začal rozvíjet i strojírenský průmysl. Ve strojírenství dominoval výrobce koželužských strojů a zařízení − Strojosvit. Podnik svými vynálezy a produkty výrazně ovlivnil koželužskou technologii v celém světě. Zlom nastal v souvislosti s globalizací ekonomiky. Projevil se po roce 1989 v kolapsu většiny zdejšího textilního průmyslu. Nyní je průmysl opět na vzestupu a jako největší výhoda se ukázala poloha města na hranici s Polskem. Po vstupu do EU a schengenského prostoru začalo mnoho firem expandovat do světa. Textilní továrny nahradilo množství malých a středních firem a varhanářskou tradici udržují menší varhanářské dílny, které získávají zakázky po celé republice i ve světě.

Turistika a památky

Krnov není jen městem, v jehož historii vévodil průmysl. Nalezneme zde mnoho památek a volnočasových aktivit, které jsou vhodné pro všechny generace. Opravdovým pokladem je synagoga, jedná se o jedinou turistům přístupnou synagogou v Moravskoslezském kraji. Synagoga má jako jedna z pouhých dvou staveb v České republice dochované arabsko-španělské interiéry. Byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernstem Latzelem, exteriér objektu je neorománský a uvnitř převládají maurské architektonické prvky.

Další zajímavou kulturní památkou je kostel sv. Ducha. Budova je jednou z nejstarších staveb v Krnově, počátky spadají až do 80. let 13. století, kdy město řešilo potřebu výstavby špitálu pro nemocné, hladové a chudé.

Nejkrásnější pohled na Krnov se vám naskytne, pokud vystoupáte na poutní vrch Cvilín. Prameny doložená místní poutní tradice sahá do 17. století. Poutní kostel v sobě ukrývá také legendu o léčivé moci obrazu Panny Marie Sedmibolestné, který je umístěn za hlavním oltářem. Na Cvilíně se nachází také jedna z nejkrásnějších rozhleden v Česku, která je ale v současné době z technických důvodů uzavřena a čeká na rekonstrukci. Krnov je také místem s mnoha krásnými továrnickými vilami, z nichž je pro veřejnost nejpřístupnější Flemmichova vila. Ta je hlavním výstavním exponátem krnovského městského muzea, které má v budově výstavní prostory.

Současný život a budoucnost města

Krnov si za svou historii prošel nelehkými, ba dokonce téměř zničujícími událostmi. V současnosti je městem ideálním k životu i podnikání, kde naleznete kulturní vyžití, sportovní areály a mnoho volnočasových aktivit pro děti i dospělé. To vše je v blízkosti přírody a vhodné pro pěší turisty i cyklisty. Vedení města se velmi snaží povznést Krnov a okolí ještě na vyšší úroveň, například i novou výstavbou bytů a lázní nebo rekonstrukcemi a budováním nových multifunkčních prostor určených k setkávání obyvatel.

V příštích letech se například bude přebudovávat budova Prioru, ve kterém bude dost místa na prodejny, byty i knihovnu.

Výrazná je také přeměna bývalé textilní továrny na textilní muzeum, které doplní zázemí pro Městské muzeum v Krnově. Na své si přijdou i příznivci sportu, mohou využít různá sportoviště od hřišť, tělocvičen po skate/bike park či atletický stadion.

Nyní můžete navštívit město, které na vás dýchne historií, ale i obchodními příležitostmi. V současné době nabízí Krnov dokonce 8,5 hektaru volného prostoru v průmyslové zóně, která je velmi dobře dopravně dostupná.

Související