Jste pro zrušení superhrubé mzdy? Co by mělo být výsledkem příslušné změny zákona pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Superhrubá mzda

Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Zaměstnanec by měl vědět, kolik musí vydělat, aby uspokojil potřeby své, státu a svého sociálního a zdravotního zabezpečení. My všichni musíme mít šanci
ovlivnit, jak se s odvedenými prostředky nakládá. Jak mzdu pojmenujeme je zcela lhostejné.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Superhrubá mzda byla dle mého soudu marketingový trik, aby zdanění mohlo zůstat formálně na 15%. Nicméně z morálního hlediska je to drzost, neboť dojde fakticky k dvojímu zdanění, přičemž 34% je už plně zaplaceno zaměstnavatelem.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Odvody na sociální a zdravotní pojištění v kumulativní výši 34 % jsou nepřiměřeně vysoké a jen zakrývají neefektivitu státu v sociální oblasti. Takto vysoké odvody jsou zásadní brzdou pro podnikatele a kosmetické hry s jejich názvy nic nezlepší.
Patricie Rosenbergová
Patricie Rosenbergová
ředitelka obchodu a marketingu CPI Hotels
stále ještě mnoho zaměstnaných neví, že zaměstnavatel za ně platí další odvody nad rámec hrubé mzdy, na platební pásce to není. Jsem jednoznačně pro zjednodušení, které jasně zprůhlední zdanění práce.
Ivan Pavlíček
Ivan Pavlíček
Určitě nerušit. Ideální by bylo, kdyby zaměstnanci dostali celou superhrubou mzdu a platili si daně a odvody sami, aby věděli, kolik je péče státu stojí.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Nejsem. Je třeba, aby zaměstnanci viděli, kolik za ně zaměstnavatel odvádí státu a mohli touto optikou poměřovat služby, které od státu výměnou dostávají...
Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Nejsem. Mělo by dojít k úplnému nahrazení hrubé mzdy superhrubou mzdou a měli bychom si přestat hrát na rozdělení plateb za pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Koneckonců jsou ty pořád jedny a tytéž peníze, které vyplácí zaměstnavatel.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Náklad pro zaměstnavatele představuje superhrubá mzda. A co dostane zaměstnanec do kapsy je čistá mzda. Rozdíl jde státu. Je jedno, zda ho odvádí zaměstnanec sám nebo zaměstnavatel. Zrušil bych pojem hrubá mzda, ten neříká bez dopočtu nic nikomu.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Jakekoliv zjednodušení vítám. Nemělo by vést k navýšení již tak vysokému zdanění práce. Na druhou stranu zaužívané věci není třeba bez efektu měnit.
Lukáš Vondráček
Lukáš Vondráček
partner ve společnosti ELAT
Já nevím, přijde mi to jen jako další manipulace k ničemu. Byl bych pro nějaké zásadní zjednodušení celého systému daní, vlastně obecně statni a veřejné správy. Jenže jsem realista a vím, že spoustám lidí by nevonělo, kdyby na ně najednou bylo vidět.
Jan Silber
Jan Silber
zakladatel jobportálu Jobstack.it
Ano. Odjakživa se pracuje s hrubou mzdou, která je všude brána jako základ. A z té by měly také vycházel daně a odvody. Ideální by bylo potom všechny odvody spojit do jedné škatulky, aby to bylo co nejjednodušší a nepřehlednější.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Lidé by měli vědět, kolik je stojí tento stát. Jen v zájmu státu je to, aby lidé nevěděli, že téměř půlku jejich odměny si vezme stát a z toho, co jim zbyde, si vezme ještě DPH. Takže jsem pro super hrubou a čistou mzdu (všechny odvody dohromady).
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Ano. Jsem pro sjednocení postupů a jednoduché věci. Měl by si to umět spočítat člověk s dokončeným základním vzděláním, který měl z matiky alespoň trojku. A ti druzí se musí mít koho zeptat :-).
Související