Odborníci letos očekávají osmiprocentní růst mezd a jejich celoroční průměr ve výši kolem 32 tisíc hrubého měsíčně. Jak to vidíte vy?

Růst mezd

Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Růst mezd je ještě rychlejší. Na pracovním trhu nejsou prakticky žádní lidé. Růst mezd brzy vyvolá prudké zvýšení cen služeb. Ve zdravotnictví musí dojít k razantnímu růstu úhrad od zdravotních pojišťoven, které budou krýt zvýšené mzdy.
Petr Bartoň
Petr Bartoň
jednatel Lundegaard
Mzdy rostou a porostou. Pro některé pozice, zvláště v IT (vývojáři), je nárůst nafouknutý díky velké poptávce po těchto lidech. Nejde to ale ruku v ruce s nárůstem produktivity či přidané hodnoty výstupů. A to není zdravé a dlouhodobě udržitelné.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Současný růst mezd a uvedená predikce tvoří bublinu. Motorem růstu bohužel není rostoucí produktivita; je jím převážně demografie, nepružné pracovní právo a obava "státu" z přistěhovalců.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Platy rostou bez ohledu na výkon. Není kde brát lidi a demografie se obejít nedá, bude mnohem hůř. Firmy už nyní omezují investice a zastavují růst. Tenhle obrázek vídáme nyní mnohem časteji.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Spíše než fixní nárůst mzdy jsou lepší variantou investice do dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich nepřetržité zdokonalování v oboru. Naši pracovníci jsou také pravidelně povyšováni, což zároveň znamená i nárůst jejich mezd.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Podobně.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Mzda je v soukromém sektoru přímo vázaná na výkon a produktivita práce. Není a nesmí být závislá na politickém rozhodnutí a vůbec ne na mediálním tlaku. Zaměstnavatel, který to myslí vážně se svým podnikem, chce mít spokojené zaměstnance.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Zdravý růst mezd bohužel přerostl ve mzdovou spirálu, která není krytá zvyšením produktivity. Negativni roli v tomto vývoji bohužel hraje i stát, který svými kroky umocňuje tento problém v byznysu.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Osmiprocentní růst mezd se pravděpodobně odehraje. Osobně si myslím, že bohužel nebude doprovázen odpovídajícím zvýšením produktivity práce. Mám obavu, že až se bude ekonomice dařit hůř, může to vést k potížím s konkurenceschopností.
Jindřich Kotyza
Jindřich Kotyza
Požadavek na růst mzdy je legitimní požadavek každého zaměstnance za předpokladu, že při jeho předložení nabídne zaměstnavateli vyšší produktivitu. O této nutné podmínce pro možnost navyšování mezd, bohužel, odborové organizace a vláda nehovoří.
Ivan Pavlíček
Ivan Pavlíček
Mzdy rostou až destítky procent, kéž by zároveň s nimi rostla i produktivita, loajalita, zodpovědnost a spolehlivost pracovníků.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
V našem oboru, IT, vlna výrazného navýšení mezd probíhá razantně poslední 3 roky v řádu desítek procent. Tlačí nás do vyšší produktivity práce, což je správně. V případě konzultantských služeb ji musíme přenášet na zákazníky a z toho radost nemám.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Růst by měl odpovídat produktivitě práce. Pokud jsou zaměstnanci a firmy tak výkonné, tak je to v pořádku. Ale nezapomeňme, že pro exportéry zůstává riziko kurzu koruny a pro všichni přibudou další náklady, např. v důsledku zrušení karenčních dnů.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Prostor pro růst mezd určitě je, ale zároveň se musí zvyšovat také produktivita práce. Těm nejlepším zaměstnancům, kteří svojí prací žijí, ale musí firmy nabídnout něco víc než jen peníze. Například možnost seberealizace a podíl na rozhodování.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Já to vidím tak, že malé firmy mají problém. Asi všichni jednou skončíme v holdingu a bude nám dobře.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Ve výrobní sféře si asi podnikatelé růst mezd ohlídají. I když při nulové nezaměstnanosti je možnost svázat růst výkonu s růstem mezd také nulová. No a chtít po úřednících vyšší výkon.......... To si snad nemyslí ani sociální demokrat !
Jan Silber
Jan Silber
zakladatel jobportálu Jobstack.it
Růst mezd bude určitě pokračovat. Jako klíčové vnímám ale spíše to, zda se jedná o navýšení plošné či výkonnostní. A tady už bohužel optimista nejsem. Mzdy, především ve státní správě, by měly více reflektovat individuální výkon před plošným růstem.
Radomír Klofáč
Radomír Klofáč
zakladatel a jednatel MORIS design
Vidím to tak, že nejvíce chyb se dělá v euforii, kdy se daří. O to více to bolí, když bublina splaskne. Proto je náš přístup konzervativnější a o to déle nám to vydrží fungovat. Přidávat ale určitě budeme.
Související