Obecně platí, že obchodník je povinen zákazníka o ceně správně informovat. V praxi to znamená, že zákazník při koupi zlevněného zboží musí na výrobku najít konkrétní konečnou cenu po slevě.

Této povinnosti se přitom obchodník nemůže zprostit uvedením slevy v procentech s prostou informací, že konečná cena po slevě bude zobrazena při platbě zboží na pokladně.

"Dle rozhodovací praxe České obchodní inspekce i soudů musí být spotřebiteli až na výjimky informace o konečné ceně zboží přístupná okamžitě," upozorňuje Jan Myška, partner pražské pobočky advokátní kanceláře Wolf Theiss.

Krátkodobé akce mají výjimku

Z obecného pravidla uvádět vždy konečnou cenu výrobku existují určité výjimky. "Důvodem je skutečnost, že i při zpřístupňování ceny spotřebiteli musí být kladen důraz na přiměřenost požadavků spojených s označováním zlevněného zboží," říká Myška s tím, že v potaz musí být brána například velikost prodejny, rozmanitost sortimentu, množství zákazníků či doba trvání slevy.

Označení výrobků plošnou procentuální slevou, tedy bez vyznačení ceny produktu po slevě na každém jednotlivém výrobku, lze podle jeho slov připustit zejména v případech krátkodobých slev a akcí. "Jde zpravidla o jedno- až dvoudenní akce, noční nakupování a podobně," dodává. U takových akcí je totiž zjevné, že vyžadovat po prodejci přecenění stovek či tisíců kusů výrobků na velmi krátkou dobu by bylo nepřiměřené.

Milionové pokuty

Obchodníci by měli tedy být při lákání zákazníků na akční zboží v každém případě obezřetní a dbát na to, aby zákazník nebyl při nákupu zboží klamán.

Je totiž velmi pravděpodobné, že se během slevových akcí mezi zákazníky objeví také kontroloři. Podle dat České obchodní inspekce bylo loni zkontrolováno téměř 4500 prodejen, přičemž slevové akce patří k výrazným oblastem kontroly. Za porušení předpisů při slevových akcích pak dostali loni obchodníci téměř 1500 pokut za více než 13 milionů korun. Kontrolorům třeba vadilo, že obchodníci uváděli fiktivní původní ceny.

Související