Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Výpověď patří mezi dokumenty, které se musí doručit zaměstnanci do vlastních rukou, stejně jako třeba vytýkací dopis či mzdový výměr. Úspěšné doručení je přitom zásadní. Pokud se totiž nepodaří, nezačne běžet výpovědní lhůta a pracovní poměr neskončí. Dotyčný pak může vysoudit až statisíce jako ušlou mzdu za několik měsíců či let.

Výpověď doručte v tělocvičně

Jako první by se firma měla vždy pokusit doručit výpověď zaměstnanci osobně. Ideálně tak, že když ráno přijde do práce, šéf si ho zavolá nebo přijde k jeho stolu a výpověď mu předá. I kdyby ji pracovník v tu chvíli odmítl převzít, stejně se považuje za doručenou.

"Firmám doporučujeme mít o předání písemný záznam podepsaný dvěma svědky a ideálně i přímo zaměstnancem, což ale není podmínka," říká Markéta Cibulková, advokátka kanceláře DLA Piper.

Pokud se zaměstnanec, kterého chce firma propustit, v práci již nevyskytuje, protože je třeba nemocný nebo do ní přestal chodit, má mu zaměstnavatel výpověď osobně doručit domů nebo i jinam. Může se pokusit zastihnout ho v obchodě, na oslavě, v tělocvičně nebo i v parku, a to klidně mimo pracovní dobu, v noci nebo o víkendu. Soudy opakovaně uznaly, že výpověď lze do vlastních rukou zaměstnance doručovat kdykoliv a kdekoliv.

Není neobvyklé, že si společnosti najímají specializované firmy nebo detektivní agentury, aby zaměstnance vystopovaly a výpověď mu předaly. "Pokud to neudělají a neobětují těch pár tisíc na doručení, zaplatí pak mnohonásobně více za vedení sporu u soudu, za právníky a samozřejmě i za ušlou mzdu, pokud zaměstnanec vyhraje," dodává Markéta Cibulková.

Pokud se ani tak firmě nepodaří výpověď předat osobně, dalším zákonným způsobem je elektronické doručení. To je ale v praxi téměř nepoužitelné a nevyužívá se. Zaměstnanec by totiž musel mít elektronický podpis, kterým by firmě přijetí písemnosti potvrdil, a navíc by sám musel s takovým doručením předem písemně souhlasit. A to se téměř nikdy nepodaří.

Přes poštu raději ne

Když všechno ostatní selže, nezbývá firmám než využít služeb pošty. Nicméně ani to v praxi příliš nefunguje. Pokud si pracovník doporučený dopis převezme nebo vyzvedne na poště, je všechno v pořádku. Problém ale nastává, pokud není zaměstnanec pošťákem zastižen.

Zákon totiž požaduje pro uložení zásilky lhůtu 10 pracovních dní, jenže Česká pošta dopisy ukládá podle vlastních pravidel na 15 kalendářních dní. Pokud tedy do lhůty zasáhnou víkendy nebo svátek, nepodaří se časovou podmínku splnit a výpověď se nemůže považovat za doručenou. "Současná legislativa České poště neukládá, aby v souvislosti se zákoníkem práce používala lhůtu 10 pracovních dnů," říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Soud také řešil případ, kdy výpověď za adresáta převzala manželka, která se dobře znala s pošťačkou. I když večer doma dokument muži předala, soud přesto doručení nepovažoval za platné a zaměstnanec spor vyhrál.

Ani když pracovník odmítne od doručovatelky zásilku převzít, není pošta schopná dostát požadavkům zákona. Tehdy má být totiž pořízen písemný zápis a adresát má být ústně poučen o důsledcích. Nic z toho ale běžní poštovní doručovatelé nedělají. "Bohužel nejjistějším a prakticky jediným účinným postupem, kterým se zaměstnavatel může vyhnout problémům, tak zůstává využití osobního doručení," zdůrazňuje advokát Vojtěch Blažek z kanceláře Bělina & Partners.

Advokáti proto firmám doporučují místo České pošty využít soukromé kurýry. Ti se pak považují za zástupce zaměstnavatele, takže jde o osobní doručení a případné nepřevzetí výpovědi funguje podobně jako na pracovišti. Není nutné žádné poučení ani záznam o odmítnutí, nicméně kvůli sporům je vhodné, aby kurýr v přítomnosti svědka sepsal záznam, že adresát odmítl zásilku převzít. Výpověď se pak považuje za doručenou.

"Pokud se nám nepodaří adresáta zastihnout nebo zásilku odmítá převzít, okamžitě informujeme odesílatele a domlouváme se s ním na individuálním postupu," uvedla Martina Vaculíková ze společnosti Messenger.

V doručování je obecně chaos

V oblasti pracovních vztahů jsou problémy s doručováním aktuálně nejmarkantnější. V chystané novele zákoníku práce se proto počítá s tím, že se lhůty zákona a pošty sjednotí a nebude ani nutné potvrzení o poučení při odmítnutí dopisu.

Novela ale bude platit nejdřív na jaře 2017. Navíc odborníci upozorňují, že ani doručování oficiálních dokumentů od soudů a úřadů není bez problémů. Pravidla jsou totiž roztříštěna do šesti zákonů a panuje v nich chaos. "Nápravu může přinést jen nová úprava, která by doručování ve všech oblastech sjednotila a která by zajistila, aby byla respektována též ze strany provozovatelů poštovních služeb," uvedl místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Právě on byl ještě loni v čele komise, která měla takový zákon připravit, ministerstvo spravedlnosti ale nakonec od prací upustilo.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

obalka Ekonom 2016 17Objednejte si nové číslo Ekonomu přes SMS. Ke stažení je také v nových aplikacích Ekonomu na iPadu, iPhonu a zařízeních se systémem Android.

Související