Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Občanský zákoník totiž dává věřiteli možnost domoci se u soudu toho, aby vůči němu bylo právně neúčinné takové jednání dlužníka, které zkracuje uspokojení věřitelovy vykonatelné pohledávky.

Problém nastane v případě, když dlužník obdrží jako protiplnění za převedené věci jejich obvyklou cenu nebo jinou přiměřenou náhradu. Nejvyšší soud totiž i v posledním rozhodnutí na toto téma potvrdil svůj postoj, že se v takovém případě nemůže jednat o zkracující právní úkon. Bez ohledu na to, co se s tímto protiplněním následně stane.

Dlužníci tak dostávají jasný návod, jak snadno ochránit před věřiteli i těžko ukrytelný majetek. Stačí, když například svůj dům prodají již zmíněné tetičce nebo jiné spřízněné osobě a opatří si důkaz, že jim za něj byla skutečně zaplacena obvyklá cena.

Ani znění nového občanského zákoníku, který tento institut přejmenoval z odporovatelnosti na relativní neúčinnost, nedává věřitelům příliš šancí na zlepšení jejich postavení. Hovoří totiž stejně jako původní úprava o "zkracujících" právních jednáních, aniž by je blíže specifikoval. Možným zábleskem naděje pro věřitele by bylo, pokud by Nejvyšší soud vzal při svém budoucím rozhodování v potaz judikaturu prvorepublikového Československa.

Tehdejší soudy byly věřitelům více nakloněny. Pod pojem zkrácení zahrnovaly jakékoliv ztížení přístupu věřitele k majetku, tedy v určitých případech i změnu jeho skladby (například z nemovité věci na hotové peníze). Podle takového výkladu by měli zadlužení vychytralci (a jejich tetičky) dnes smůlu.

obalka Ekonom 2016 13Objednejte si přes SMS nové číslo Ekonomu. Ke stažení je také v nových aplikacích Ekonomu na iPadu, iPhonu a zařízeních se systémem Android.

Související