Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Tak jako každý rok, s příchodem nového roku přichází čas srovnání našich daňových povinností
za uplynulý rok. Rok 2015 uplynul, ale aby byl definitivně za námi, ještě se s ním musíme vypořádat daňově.
Většině zaměstnanců vyrovná daně zaměstnavatel, nicméně podnikatelé a někteří zaměstnanci si budou povinni vyřešit své daně sami, tedy podat si své přiznání k dani z příjmů na finanční úřad.

Povinnosti související se solidární daní známe již z minulých let, avšak raději připomínáme, že všichni zaměstnanci, jejichž hrubý příjem v roce 2015 přesáhl částku 1 277 328 korun, jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů. Limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně se bude posuzovat za celý rok 2015, a nikoliv za jeho jednotlivé měsíce.

Pokud jste daňové přiznání vyplňovali i loni, již víte, do čeho jdete, ale pozor na změny, které oproti loňskému roku nastaly. Zpřísňují se podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u životního pojištění.

Z daňového základu již nebude možné odečíst částku zaplacenou na životní pojištění u soukromého životního pojištění, pokud pojistná smlouva umožňuje částečné výběry vložených peněz. Pokud jste do 1. dubna 2015 nepodepsali příslušný dodatek ke smlouvě znemožňující předčasné výběry peněz, nebylo dále možné uplatňovat osvobození příspěvků zaměstnavatele ani nebude možné uplatnit zaměstnancem zaplacené příspěvky jako položku odčitatelnou od základu daně.

Nadále platí, že pokud ukončíte smlouvu předčasně, budete muset podat daňové přiznání a v něm dodanit dříve osvobozený příjem, to znamená příspěvky zaměstnavatele za předchozích 10 let (týká se ale jen příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a také dodanit odpočty od základu daně uplatněné v předchozích 10 letech.

Majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose je od 1. ledna 2015 osvobozeným příjmem. Je-li příjemce příbuzný v linii přímé i vedlejší, popř. některé další osoby, za určitých podmínek například druh či družka, nebo obmyšlený, osvobození je bez limitu. U ostatních poplatníků se pak osvobození uplatní, pouze pokud tyto příjmy v úhrnu od téhož poplatníka za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc korun.

V případě bezúročných zápůjček (dříve půjček) zaměstnancům je osvobození nově limitováno úhrnnou výší jistiny 300 tisíc korun u jednoho zaměstnavatele.

Pro rok 2015 platí odlišné daňové zvýhodnění podle toho, zda se jedná o první, druhé, třetí či další dítě. Za první dítě může rodič uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, u druhého dítěte vzrostlo daňové zvýhodnění na 15 804 Kč a u třetího a dalšího dítěte dosahuje částky 17 004 Kč.

Tato snížení daňové povinnosti nemůže uplatnit poplatník, který má příjmy z podnikání nebo z nájmu, k těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje a součet jeho dílčích základů daně, u kterých uplatňuje paušální výdaje, přesahuje 50 procent jeho celkového základu daně.

Nově také budete muset oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje pět milionů korun (např. příjmy z prodeje podílů ve společnostech nebo cenných papírů). Oznámení musíte podat i v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna 2016, nebo při spolupráci s daňovým poradcem do 1. července 2016.

Pokud příjem finančnímu úřadu neoznámíte, hrozí vám pokuta ve výši 0,1 procenta z neoznámeného příjmu při splnění povinnosti dodatečně bez výzvy, 10 procent z příjmu při oznámení po výzvě a 15 procent z příjmu, pokud nedojde k oznámení ani na výzvu. Případně lze uložit i pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy (nově až do výše půl milionu korun).

OSVČ, které uplatňují výdajový paušál ve výši 60 a 80 procent, si musí dát pozor na to, že i pro ně byl od roku 2015 zaveden strop – maximální možná výše výdajů, které si lze pomocí výdajového paušálu od příjmů odečíst. Jestliže jste OSVČ uplatňující výdaje paušálem, nebudete moci, stejně jako v minulých letech, pravděpodobně uplatnit slevu na děti a na manželku, ale můžete uplatnit slevu za umístění dítěte ve školce, která se oproti minulému roku zvýšila.

V roce 2015 jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky
 331 200 korun (odpovídá měsíční penzi 27 600 korun). Pokud kromě důchodu má senior další zdanitelný příjem vyšší než 840 tisíc korun a nejedná se o příjem tzv. ostatní, bude nicméně muset zdanit své veškeré příjmy včetně plné výše důchodu.

obalka Ekonom 2016 12* Jaké další novinky přináší v daňovém přiznání letošní rok?

* Jak vyplnit daňové přiznání?

* A jak vypadá letošní kalendář daňových povinností?

V daňovém speciálu týdeníku Ekonom vás na 34 stranách provedeme krok za krokem vyplněním obávaného růžového formuláře daňového přiznání. S týdeníkem Ekonom to bude hračka!

Nový Ekonom si můžete objednat i přes SMSČíslo je ke stažení také v nových aplikacích Ekonomu na iPadu, iPhonu a zařízeních se systémem Android.

Související