Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Jako každý rok i na letošek si zákonodárci připravili několik novinek. Ať už jde o větší či menší zásahy, málokterá oblast práva zůstává nedotčena. V některých případech, jako jsou slevy na dani u nemovitostí, budou změny spíše technické. Jinde bude dopad pro běžné občany citelnější. Příkladem je nový zákon o jednorázovém příspěvku, díky kterému bude v únoru vyplaceno všem českým důchodcům 1200 korun.

Drobné i větší novinky

Nový systém kontrolního hlášení DPH anebo elektronická evidence tržeb jsou sice nejviditelnějšími, ale ne jedinými plánovanými změnami v oblasti financí a daní. Podle Petra Kališe z advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se například od letošního roku zpřísňují podmínky pro osvobození od DPH při prodeji pozemků. Řada parcel, které byly dosud od placení DPH osvobozeny, tak nově bude zdaněna. Změny se dotknou i způsobu počítání pětileté lhůty pro daňové osvobození. Lhůta bude znovu běžet po provedených významných stavebních úpravách či změnách, což praxe vítá.

"Z množství dalších výzev pro rok 2016 dotýkajících se veřejných financí včetně daní lze zmínit například zrušení druhého pilíře důchodového pojištění a hrozivé prázdno, které po tomto - pravda nepříliš podařeném - pokusu o řešení nepříznivého demografického vývoje zůstává v našem systému sociálního zabezpečení," dodává Petr Kotáb z advokátní kanceláře Dentons.

V polovině letošního roku pak začne platit zákon o registru smluv. "Obce, kraje i stát budou mít povinnost zveřejňovat smlouvy v centrálním registru, který bude zřízen a veden ministerstvem vnitra. Tato povinnost se bude vztahovat na veškeré smlouvy nad 50 tisíc korun bez DPH a zároveň se jí budou muset řídit firmy, ve kterých mají kraje či obce většinový podíl," popsal Bořivoj Líbal z PwC Legal s tím, že výjimku z tohoto pravidla dostaly například některé menší obce či společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze, jako je například ČEZ.

Velké letošní plány

Kromě již přijatých změn se diskutuje také řada těch, které se teprve chystají. Sněmovna v prosinci poslala do druhého čtení zákon, který se řadí k těm vůbec nejočekávanějším - nový předpis upravující zadávání veřejných zakázek. Od něj si zadavatelé i dodavatelé slibují mnohé, od zjednodušení postupů po plný soulad s evropským právem. Očekávání jsou vysoká. "Zákon o veřejných zakázkách musí rozvázat investorům ruce a zajistit určitou flexibilitu při řešení komplikací a překvapení při realizaci," popisuje expert na stavební právo Lukáš Klee z Metrostavu. K novince se pak bude vázat řada doprovodných pokynů, metodik a směrnic.

Ministerstvo spravedlnosti zase finišuje po připomínkách vlády návrh nového zákona o státním zastupitelství, který by měl posílit nezávislost žalobců. Norma má ale zatím více odpůrců než příznivců. "Záměr novelizovat zákon, který v zásadě funguje, jsem moc nepochopil a návrh až na dvě výjimky nic nového neřeší. Vypadá to ale, že celá legislativní intráda slouží k zrušení vrchních státních zastupitelství a instalaci nového speciálního útvaru státního zastupitelství, který bude moct dozorovat, co bude chtít, a nebude nikým kontrolován," zhodnotil advokát a člen prezidia Unie obhájců ČR Tomáš Sokol.

Velká očekávání se pak spojují zejména s plánovanou novelizací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Finančníci zase netrpělivě očekávají nový zákon o spotřebitelském úvěru. Obhájci pak upozorňují na možnou novelu trestního zákoníku, podle které by šlo zkonfiskovat majetek příbuzných odsouzeného za předem vyjmenované trestné činy, pokud tento majetek od odsouzeného nabyli a je pravděpodobné, že ten ho získal trestnou činností. Resort spravedlnosti její přípravu ale zatím nepotvrdil.

Ekonom obalka 2015 1Co čekají od letošního roku v právu čeští soudci, advokáti a akademikové? Jejich názory najdete v aktuálním čísle týdeníku Ekonom.

Nový Ekonom si můžete objednat i přes SMS. Číslo je ke stažení také v nových aplikacích Ekonomu na iPadu, iPhonu a zařízeních se systémem Android.

Související