Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Zákonodárce naštěstí netrvá na tom, aby daňovou povinnost zůstavitele platil samotný zůstavitel, ale osoba spravující pozůstalost, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Učinit tak musí minimálně dvakrát, navíc poměrně rychle. Jednou musí podat daňové přiznání do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele: za období do jeho smrti.

Druhé daňové přiznání musí být podáno do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti: za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Pokud mezi úmrtím zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti proběhne více zdaňovacích období, je potřeba zvážit, zda nevznikla povinnost podat daňové přiznání i za tato období.

Pokud zůstavitel v závěti nepovolal vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti, zůstalo by plnění daňové povinnosti na dědicích. Problém však tkví v tom, že až do ukončení řízení o pozůstalosti nemusí být znám okruh dědiců.

V horším případě pak v dané lhůtě nemusí být dosud zjištění žádní dědicové a daňová povinnost pak bude těžko splnitelná. Pokud tedy disponujete rozsáhlejším majetkem, se kterým se pojí obsáhlé nebo komplikované daňové povinnosti, myslete ve své závěti také na určení vhodného anděla strážného svého majetku. Splní za vás nejen daňové povinnosti, ale bude se věnovat správě vašeho jmění až do pravomocného ukončení řízení o dědictví.

Související