Vyplývá to ze závěrů průzkumu Francouzsko-české obchodní komory, která oslovila 200 malých a středních průmyslových firem.

Největší poptávka je po kvalifikovaných zaměstnancích se středním odborným vzděláním a vyučením. Třetině firem se nedaří nalézt vyučené zaměstnance, podle čtvrtiny je pak na trhu práce nedostatek absolventů středních odborných škol s maturitou.

Čerstvé absolventy zaměstnávají celkem tři čtvrtiny dotázaných firem. Čtvrtina čerstvé absolventy nezaměstnává a to nejen kvůli nedostatečné praxi, ale i nedostatku zájmu absolventů o nabízenou práci. Čerstvým absolventům mimo jiné často chybí i sociální dovednosti, flexibilita či znalost cizích jazyků. Nejčastěji proto zaměstnávají odborníky s praxí 3 až 5 let. Průměrný věk nově přijímaných zaměstnanců je většinou v rozmezí 26 až 35 let, zatímco v případě stávajících zaměstnanců 36 až 45 let.

Mezi nejčastěji žádané profese s nedostatkem absolventů patří zámečníci, svářeči, obráběči kovů, zedníci a elektrikáři.

Firmy nečekají, že by se v příštích pěti až deseti letech situace zlepšila. Hlavním důvodem je obecný nezájem mladých lidí o studium technických oborů, o čemž je přesvědčena více než polovina respondentů. Téměř třetina vidí příčinu v tom, že již nyní řemeslo chybí na trhu práce a 14 % hledá důvod v nedostatku a rušení odborných učilišť.

"Česká republika patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. V posledních dvaceti letech dochází k postupnému poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do oblasti služeb. Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou konkurenceschopnost průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí,“ komentuje v tiskové zprávě Francouzsko-české obchodní komory její předseda Constantin Kinský.

Současný neutěšený stav by podle účastníků průzkumu, tedy majitelů, ředitelů nebo jednatelů firem popřípadě osob, které zodpovídají za nábor a další vzdělávání nových zaměstnanců, mohl zlepšit stát - především lepší propagací technických oborů a jejich zatraktivněním. Zaměstnavatelé, kteří se s nedostatkem absolventů nesmířili, organizují vlastní doplňkové vzdělávací programy. V průzkumu se k takovým programům přihlásila pětina dotázaných společností.

SniE mek obrazovky 2015 02 12 vA 15 11 02

Související