Čínský ekonomický zázrak se v posledních měsících zadrhává a potřebuje nové stimuly. Pokud chce říše středu zůstat hlavním hospodářským tahounem Asie, bude muset projít transformací z výrobní země na ekonomiku inovací. K těmto závěrům dospěla aktuální studie, kterou publikovala poradenská společnost Deloitte.

Z jejích závěrů je patrné, že kdo bude v příštích letech hledat vhodné investiční příležitosti, měl by se zaměřit na obory, jež si dosud s asijskou zemí spojoval málokdo. Které sektory tedy budou hybateli dalšího růstu Pekingu? Podle studie zaujímá v plánech čínské vlády jednu z nejdůležitějších rolí letecký a kosmický průmysl, ale také pokročilé strojírenství.

Zatímco dosud se do Číny sofistikované stroje hlavně dovážely, v budoucnu se má Čína stát regionálním centrem výroby strojních zařízení. Rychlým rozvojem prochází také farmaceutický průmysl mohutně podporovaný vládními investicemi nebo firmy zabývající se mobilními technologiemi; Čína má ostatně nejvíce uživatelů mobilů ze všech zemí světa a jejich počet i poptávka po novinkách stále rostou.

Pozornosti by neměli ujít ani internetoví prodejci v říši středu. Už v roce 2012 stáli za šesti procenty nákupů ve světovém maloobchodu a jejich podíl dále poroste. S tím souvisí i světlá budoucnost tamní logistiky. Vyšší nároky firem na energie a zvětšující se znečištění ovzduší zase povedou k navýšení výdajů na ekologičtější energetiku.

Rychlý rozvoj očekává podle studie Deloitte i oblast zdravotnictví. Stárnutí populace a větší starost vlády o zdraví Číňanů totiž do roku 2020 mohou stát za zvýšením výdajů na zdravotní péči až na sedm procent HDP.

Související