Jak funguje nastavení pravomocí a odpovědností v rámci vašeho rodinného tandemu ve vedení firmy?

Od samého počátku jsme firmu budovali společně s matkou, která stojí v jejím čele. Role jsme si dělili průběžně tak, jak bylo potřeba. Chceme, aby si naše firma zachovala prvky rodinného charakteru co do rychlosti, flexibility a přátelského prostředí, zároveň však, aby měla transparentní řídicí strukturu. Nejvyšším orgánem je vedle dozorčí rady výkonný výbor, který má šest členů. Tři jsou členy rodiny - já, bratr Jiří a matka, další tři členové jsou kolegové z managementu firmy. Výkonný výbor funguje jako strategický řídicí orgán a schází se jednou za čtrnáct dní. Přijímání rozhodnutí se řídí většinovým hlasováním. Každý člen výboru odpovídá za určitou oblast, konkrétně já odpovídám za obchodní vztahy či marketing, bratr za personalistiku a fungování poboček v České republice a na Slovensku.

Výkonný výbor neboli executive board jako orgán řízení firmy není v Česku právě obvyklý.

U nás funguje osm let, inspirovali jsme se v zahraničí. Je to velmi transparentní způsob řízení, z každého zasedání pořizujeme zápisy, které jsou k dispozici členům dozorčí rady. Například její člen, minoritní pětiprocentní akcionář Petr Sýkora, bývalý spolumajitel firmy Papirius, se tak na ně může podívat kdykoli. Zároveň usilujeme o to, aby se informace z každého jednání výkonného výboru dobře šířily po firmě. Velice se osvědčil pravidelný mítinkový rytmus. Například jednou za čtrnáct dní se spojí všichni ředitelé a manažeři poboček z Česka a Slovenska na společné poradě. Hodinu a půl si takto čtyřicet lidí se všemi dostupnými informačními kanály vyměňuje informace a novinky.

Na jakých firemních hodnotách je postavena prosperita Renomie? Měnily se s tím, jak firma rostla a expandovala do zahraničí?

Naše firma vznikla, protože jsme chtěli poskytovat klientům lepší služby než tehdejší makléři. Od začátku dominovala silná orientace na službu a zákazníka. Před několika lety jsme začali o hodnotách dlouze diskutovat s našimi zaměstnanci. Chtěli jsme mít jistotu, že je stejně vnímají lidé ve všech pobočkách a zemích. Ředitelka společnosti se proto postupně setkala se všemi zaměstnanci. Ptala se na to, co je pro ně důležité, kde se cítí dobře, co je důležité pro firmu a co pro klienty. Z těchto setkání, která probíhala v malých kroužcích, vzniklo tisíc pět set vzkazů. Když jsme je pročetli, potvrdili jsme si, že zásadní hodnotou napříč celou firmou je služba - interně i pro klienty. Lidé oceňují také dobré vztahy mezi zaměstnanci, s obchodními partnery, s klienty, s dodavateli. Dalším důležitým poznatkem, který vyplynul z rozhovorů se zaměstnanci, bylo vědomí hodnoty spolehlivosti, a to jak vůči klientům, tak v rámci firmy. Zaměstnanci Renomie také považují za její hodnotu možnost rozvoje prostřednictvím vzdělávání. Dobré vztahy a spolehlivost se přetavují v nadšení, které zaměstnanci přenášejí na klienty a dodavatele.

Všechna tato zjištění vykrystalizovala do pěti slov (dobré vztahy, služba, spolehlivost, nadšení a rozvoj), která charakterizují firemní hodnoty.

Co vás během těchto setkání překvapilo?

Trochu s obavami jsme čekali, kam nás diskuse dovedou. Překvapující bylo, ať už šlo o malou, velkou či zahraniční pobočku, že témata byla stejná - všichni chtějí žít v harmonii a mít pocit rozvoje. Největším překvapením bylo, že názory lidí na všech úrovních se postupně potkaly, že z tolika diskusí vykrystalizovaly stejné hodnoty. Firemní hodnoty se ukázaly být velmi silné. Dát jim písemnou podobu pak už nebylo vůbec těžké.

Zároveň jsme diskutovali o poslání firmy. To bylo také zajímavé. Zaměstnanci se totiž shodli, že naší misí není jen nabídka nejvýhodnějšího pojištění, ale pomoc k lepšímu životu, lepšímu byznysu. Chtějí, aby se klienti cítili v bezpečí s vědomím, že se o ně postaráme. Všichni zaměstnanci Renomie nyní chápou, jaké jsou naše hodnoty, dost často se o tom bavíme, když přijdou noví kolegové. Tahle diskuse firmu doslova energizovala. Nejde jen o mrtvá hesla na zdi, ale všichni cítí, že mají praktický význam.

Pomáhal vám poradce?

Pomáhal nám zahraniční kouč, s nímž jsme navázali spolupráci náhodou. Relativně lehce nás přesvědčil, že je dobré věnovat diskusi se zaměstnanci čas a objet všechny pobočky. Některé setkání přitom třeba trvalo čtyři hodiny. Celý proces mapování firemních hodnot zabral rok. Ale ukázalo se, že i proces, když někdo z vedení společnosti přijede, zastaví se, nespěchá a s lidmi mluví o tom, co je dobré pro klienty a pro ně, má význam. Inspirovali nás, byla to úžasná setkávání a komunikace.

Co konkrétně znamená dodržování a pochopení firemních hodnot v praxi?

Při jednom zaměstnaneckém setkání kouč demonstroval, jak vypadá firemní hodnota dobré vztahy, a navrhl, aby si udělali scénku, jak probíhala porada před nastavením firemních hodnot a jak probíhá nyní. Najednou bylo zřejmé, že porada probíhá v mnohem přátelštějším duchu, ve větším souznění a pochopení. Co znamená dobrý vztah na poradě? Úctu, respekt, skutečnost, že člověk přijde včas, nesleduje mobil, soustředí se a pozorně naslouchá. Nebo spolehlivost, to je přece tak jasné slovo a nekompromisní věc z hlediska významu, a v pojišťovnictví je navíc důležité, aby klient viděl, že dodáme včas informaci, pomůžeme, že jsme spolehlivý partner.

Dodržování firemních hodnot je hodně přísné i pro management, který musí jít příkladem. Když řeknu, že někde budu, tak tam musím být, jinak nedodržím jednu z našich základních hodnot. Nejsme dokonalí, občas děláme chyby, ale máme jasný maják: toto jsou naše hodnoty. Buď našim hodnotám věříme a řídíme se jimi, nebo podle nich nejednáme, ale pak už není pravda, že to jsou naše firemní hodnoty.

Jak motivujete zaměstnance?

Jeden z hlavních motivátorů je prostředí, ve kterém se lidé pohybují. Hodně si zakládáme na tom, aby se lidé u nás cítili dobře a nerozlišovali, že je v práci dřina a stres a domů si jdou odpočinout. Adekvátní odměna je důležitá, ale je to jenom jedna z věcí, které motivují. A mnoho věcí je důležitějších než výplata. Třeba možnost vzdělávání, a to nejen v oblasti pojišťovnictví. Naši lidé se mohou učit, jak vést týmy, jak řídit procesy, mají k dispozici jazykové i IT vzdělávání. Úžasné jsou možnosti výjezdů do zahraničí, mnoho našich kolegů bylo například na praxi v londýnských pojišťovnách. Manažeři mohou využít rad externího kouče. Máme program supervize, mentoringu, který pomáhá nováčkům. Pořádáme setkání, na něž zveme přednášející z jiných oborů.

Spolu s tím budujeme firemní kulturu, kde lidé mají chuť uvažovat, jak věci měnit a zlepšovat. Inovační manažer se stará, aby taková kultura vznikala, zná metodiku zavádění inovací, organizuje užitečná setkání s lidmi mimo Renomii. Funguje tým, který se baví o nových projektech a nápadech. Inovovali jsme například systém porad nebo některé služby péče o klienty.

Využíváte systém provizí?

Naše hodnocení je zaměřeno na kvalitu. Fixní plat plus nějaká odměna, která zohledňuje, jak naplňují osobní cíle a ctí firemní hodnoty, například spolehlivost zaměstnance. Každý má kvantitativní cíl, ale závody o počty uzavřených smluv tady nemáme, pevná složka tvoří největší část platu. Lidi, kteří by byli placeni jen provizemi, nemáme.

Zaujal mne váš etický kodex. Jak lze přivést zaměstnance k jeho dodržování?

Etický kodex v zásadě vychází z hodnot firmy a ze světa pojišťovnictví. Dodržovat etický kodex je pro naše zaměstnance přirozená věc, neměli jsme s tím nikdy žádné potíže. Spolupracujeme s klienty dlouhodobě, proto víme, že se nám vyplatí najít jim nejlepší produkt, který je na trhu. Také proto nás lidé z průmyslu (pojistitelé) zvolili nejlepším pojišťovacím makléřem. Hlavně v prodeji některých druhů životního pojištění se bohužel objevují lidé, kteří hledají krátkodobý zisk, ale obecně se pojišťovnictví snaží působit solidně.

Uvažujete o rozšiřování?

Děláme osvětu, rádi uvítáme nové členy, existují úvahy o budoucím růstu. Je to častý dotaz, který dostávám. Ve světě existují firmy, které rostou mnohem rychleji a jsou mnohem větší. Vůbec se růstu nebojím. Můžeme být desetkrát větší, budeme-li se držet našich firemních hodnot.

 

Marie Lucová
spolupracovnice redakce


PAVEL NEPALA (41)

Vystudoval obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity. Od založení společnosti Renomia se podílel na rozvoji služeb pro klienty. Absolvoval mnohá praktická školení a stáže v tuzemsku i zahraničí týkající se pojišťovnictví a řízení firem.

Jako člen vedení společnosti odpovídá za rozvoj služeb v oblasti marketingu a za strategickou expanzi společnosti v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se také podílí na rozvoji a upevňování mezinárodních vztahů. Je členem správní rady Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace Jana a Medy Mládkových. Je ženatý, má tři děti.

 

Před několika lety jsme začali o hodnotách dlouze diskutovat s našimi zaměstnanci. Chtěli jsme mít jistotu, že je stejně vnímají lidé ve všech pobočkách a zemích.

Související