Pokud to systém odměňování u zaměstnavatele umožňuje, je nejúčinnější zaměstnance potrestat nepřiznáním variabilní složky mzdy.

Když se zaměstnavateli podaří prokázat, že zaměstnanec počítač zaviroval z nedbalosti, může ho navíc potrestat kázeňsky (vytýkací dopis nebo v závažných případech rozvázání pracovního poměru) a požadovat náhradu způsobené škody (například náklady na odvirování počítače) až do výše čtyřapůl násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Omezení náhrady škody neplatí, pokud zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec počítač zaviroval úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem drog. V případě prokazatelně úmyslného zavirování může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku.

Například kvůli ztrátě zakázky způsobené nefunkčním počítačem. Podle mých zkušeností je ale pro zaměstnavatele velmi obtížné prokázat, že zavirování způsobil konkrétní zaměstnanec a že si při tom počínal nedbale, protože se přesný okamžik a způsob zavirování počítače většinou nepodaří zjistit.

Tomáš Procházka

partner, Dvořák Hager & Partners

Související