1. Název družstva musí obsahovat sousloví "Bytové družstvo".

2. Od ledna 2014 postačí pouze tři členové bytového družstva, a to bez ohledu na to, zda jsou osobami fyzickými, či právnickými. Dříve šlo o pět fyzických osob, či dvě právnické osoby.

3. Stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu. Toto ustanovení se však nedotkne právnických osob, které se členy družstva staly před změnou stanov.

4. Družstevní podíl lze zastavit. Stanovy to však mohou omezit nebo vyloučit.

5. Stanovy mohou stanovit vyšší počet hlasů při hlasování pro členy bytového družstva - nájemce.

6. Zákon zavádí nový termín, takzvaný "družstevní podíl", který představuje práva a povinnosti člena plynoucí z jeho členství v družstvu. Nahrazuje se tím někdejší "členský podíl".

7. Nový občanský zákoník již neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se nájmu družstevních bytů. Spolu s tím se zvyšuje úloha stanov ohledně práv a povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu.

8. Aby bylo možné odměňovat funkcionáře družstva, musí být uzavřena smlouva o výkonu funkce.

9. Díky změně zákonů platných od 1. 1. 2014 je možné, aby družstevní podíl spoluvlastnilo více osob. Stanovy pak toto spoluvlastnictví mohou omezit nebo vyloučit.

10. Ve stanovách musí být uveden předmět podnikání nebo činnosti družstva. Zákon připouští, aby družstva provozovala i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

 

obalka Ekonom 222014Týdeník Ekonom přináší ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners text vzorových stanov pro malá bytová družstva.

Najdete ho v aktuálním čísle. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.

 

 

Související