Jediná cesta, jak se země Evropské unie včetně České republiky mohou vymanit z problémů, jež vyvolala i odhalila finanční krize vede přes důsledné strukturální změny. „Ale zároveň je nutné být přitom sociálně citliví. Protože míra nezaměstnanosti je vysoká, jen v zemích OECD ve srovnání s předkrizovým obdobím přibylo 14 miliónů nezaměstnaných,“ říká generální tajemník Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría.

Ten v úterý 18. září přijede v čele delegace OECD do Prahy a na setkání s českými politiky i ekonomickými odborníky představí novou „Economic Survey“ - zprávu o České republice a souhrn doporučení pro českou ekonomiku i společnost. Týdeníku Ekonom před svou cestou do Prahy poskytl v Paříži exkluzivní rozhovor.

„Obvykle se řeší hlavně otázka čtvrtletního růstu HDP, míra inflace, nezaměstnanost, deficit... Jenže to jsou jaksi povinné disciplíny, jež musejí zvládnout všichni. Pak je tu ale něco navíc: některé země mají lepší vzdělávací systém, jiné jsou lídři v inovacích, v konkurenceschopnosti, ve výběru daní, flexibilitě pracovního trhu... Je tedy spousta věcí, které mají na ekonomiku velký vliv, na kterých se dá pracovat a kde se poučit,“ říká Gurría.

I Česká republika by tak podle něj měla jít cestou změn v systému vzdělávání, v podpoře inovací, konkurenceschopnosti, flexibilitě pracovního trhu či smysluplné míry zdanění a schopnosti vybírat daně.

„Důležitá je i rozumná míra byrokracie a státních regulací. Jen to spolu s podporou konkurenceschopnosti dokáže v horizontu několika málo let zvýšit ekonomický růst o pětinu. Podobně důležité jsou investice do infrastruktury. Strukturální změny jsou opravdu jedinou smysluplnou cestou a jsem přesvědčen, že OECD v tom může být velmi nápomocné,“ konstatuje Gurría.

Česká republika má podle něj předpoklady, aby byla dlouhodobě úspěšná. „Máte talentované mladé lidi, úspěšnou tradici matematického vzdělávání, kvalitní vědu, to, co se vejde pod anglickou zkratku STEM: věda, technologie, inženýring, matematika. Vystavět takovou základnu trvá generace a neměli byste ji ztratit,“ nabádá generální tejemník OECD.

„Máte kapacitu k tomu, abyste směřovali k vyšší přidané hodnotě, vzdělanostní ekonomice, k produkci vlastních výrobků, které uspějí na zahraničních trzích a kde bude ekonomika stát více na službách než na dělnické práci,“ řekl Gurría v rozhovoru pro týdeník Ekonom.

 

obalka Ekonom 112014Celý rozhovor s Ángelem Gurríou vyjde v týdeníku Ekonom již tento čtvrtek. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samung a dalších zařízeních se systémem Android.

Související