Se souhlasem obou zmíněných advokátů jsme se rozhodli zveřejnit jejich vzájemné reakce. Na sloupek Stanislava Servuse reagoval advokát Tomáš Sokol dopisem šéfredaktorovi týdeníku Ekonom takto:

 

"Vážený pane šéfredaktore,


neaspiruji na nějaké zásadní zásahy do výběru přispěvatelů časopisu Ekonom, protože se k tomu necítím kompetentní. Jen si dovolím připomenout, že pokud už chcete zveřejňovat stanoviska k odborným problémům, možná by stálo za to vybírat si ty, kteří tomu rozumí. Ve Vašem č. 35 je kromě jiného článek jakéhosi Stanislava Servuse, inzerovaného jako partner Advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.Článek se jmenuje Vlasta Parkanová vytvoří nový precedens a je koncentrátem nesmyslů. Pokud už jde o onu odbornost, zmíněná advokátní kancelář ani neinzeruje poskytování právních služeb v oblasti trestního práva, což je dobře, protože soudě podle toho, co napsal zmíněný partner, následky by byly katastrofální. Autor článku zřetelně o věci nic neví, což vhodně ladí s jeho naprostou neznalostí trestního řádu v platném znění. Jak s tímhle odborným bezvědomím udělal advokátní zkoušky, může být toliko předmětem temných spekulací. Jinak by totiž nemohl tvrdit, že klientka nerespektovala výslovné poučení policejních činitelů a spekulovat o jakýchsi hrozících sankcích. Nevím jaké činitele má pan kolega na mysli a nevím, z čeho čerpá jistotu, že jí poučili. Stačí, kdyby si přečetl poučení na straně 4 protokolu o výslechu klientky ze dne 23.8.2012, což je zřejmě zcela nad jeho duševní síly.Směšné jsou úvahy autora o možné vazbě klientky, kterou ani nikdo nehrozil. Ovšem vzhledem k úrovni znalostí trestního řádu má pan kolega plné právo se něco takového domnívat, stejně jako si může myslet, že klientce hrozilo ukamenování. Detailem už je tvrzení, že někteří svědci se vyjádřili, že svědecké výpovědi nebyly zveřejněny v plném rozsahu, což nikdo neřekl a také to není pravda. Je jistě věcí autorské licence spekulovat o tom, že motivem tohoto jednání jsou blížící se volby, ač to nedává žádný smysl. Méně tolerantní lze být k tvrzení, že zveřejněním protokolů klientka vytvořila nový precedens. Zveřejnění podobných materiálů není nic nového pod sluncem a za precedens nelze považovat to, že to náhle méně orientovanější jedince překvapilo. A úplně na závěr bych kolegovi doporučil, ať se podívá do zákona na ochranu osobních údajů a zkusí si odvodit, jestli je obviněný tím, kterému tento zákon ukládá nějaké povinnosti.Jak jsem řekl v úvodu, je Vaší věcí, jaké heroldy pravdy si pustíte na Vaše stránky, ale tenhle o trestním řízení a dané kauze neví opravdu vůbec nic. Nicméně, je historicky ověřeno, že úspěšně lze hlásat i naprosté blbosti a pro ten případ pan Servus plně vyhovuje.S pozdravem

JUDr. Tomáš Sokol"

 


 

Reakce Stanislava Servuse na polemiku Tomáše Sokola: "Policie ČR je stejného názoru jako já... http://www.parkanova.cz/upozorneni-na-ovlivnovani-vysetrovani-dopis-policie-cr-z-2082013 "

 

Související