Takže než srovnávat Německo a Česko bych se jako manažer americké firmy raději pokusil srovnat americkou a německou firemní kulturu - a mezi ně vměstnat i tu českou.

 

Všude jsou manažeři a zaměstnanci hodnoceni za konečný úspěch svých projektů. Nicméně ještě více rozhoduje, jak výsledku dosáhnou. V německých firmách se očekává dobré plánování a to, že k výsledku dojdete podle přesných pravidel. Pokud se vyskytnou problémy, pak projekt nebude hodnocen dobře, přestože se ve finále dostaví úspěch. I když se projekt dokončí se zpožděním, tak pokud se dodržely schválené postupy, vše je v pořádku. Dovolil bych si tvrdit, že v české firmě by to bylo přesně naopak. Nicméně tyto rozdíly se mi zdají relativně nepodstatné ve srovnání s americkou firemní kulturou.

 

V americké firmě získáte nejlepší ohodnocení, pokud se vám podaří s velkým úsilím překonat problémy, které se objevily v průběhu projektu. Zní to dost paradoxně, ale má to svoji logiku. Pokud se nevyskytnou problémy, znamená to, že jste mysleli přízemně, neviděli nové možnosti a propásli příležitosti. V podstatě by se dalo říci, že čím větší průšvih, tím lepší!

 

Je těžké porovnat, kolik projektů uspělo díky riskování manažerů. Nicméně je velmi lehké porovnat vzniklé firmy... Kolik velkých společností se zrodilo za posledních 25 let? Mám problém přijít s jedním jménem v Německu, zatímco v Americe mě jich napadá okamžitě tolik, že bych to nespočítal na prstech obou rukou. Bez rizika není možné změnit svět.

 

Přemysl Staroveský
obchodní manažer společnosti Intel pro Evropu, Blízký východ a Afriku

Související