Otázka: Král onemocní na návštěvě sousední země. Leží na smrtelné posteli a povolá k sobě z vlasti své dva syny. Řekne jim, že celé království a všechen majetek odkáže tomu, jehož kůň přijede zpátky domů jako ten druhý. Pak zemře. Synové nasednou na své koně, ale ani jeden se domů nevydá z obavy, aby nebyl první, a nepřišel o dědictví. Celý den se jen potloukají po sousední zemi a pak se rozhodnou vyhledat mudrce. Po poradě s ním oba nasednou na koně a každý co nejrychleji vyrazí směrem domů. Jak zněla rada?

 

Řešení najdete zde.

 

Související