Úřad proto navrhne plošnou garanci výkupních cen vyrobené elektřiny pro všechny významnější bezemisní zdroje, tedy pro jaderné bloky i obnovitelné zdroje.

 

„Pro všechny bychom stanovili jednotnou výkupní cenu, třeba na úrovni 65 eur za megawatthodinu,“ nastínil týdeníku Ekonom možnou budoucí podobu státní podpory energetických projektů náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc.

 

Inspirací pro Česko je přístup britské vlády, která se právě snaží vyjednat v Bruselu cenové garance pro investory do nových jaderných bloků. Bez podpory v podobě garantovaných výkupních cen hrozí, že Evropa nebude mít čím nahradit dožívající uhelné i jaderné elektrárny.

 

Související