Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podle náměstka Pavla Šolce poplatky na obnovitelné zdroje postupně snižovat.

Jak se stavíte k námitkám zejména velkých průmyslových podniků, že povinné poplatky na obnovitelné zdroje elektřiny ohrožují jejich konkurenceschopnost?

Vnímáme to jako významný problém. Musíme najít řešení, které zajistí, že neznevýhodníme naše podniky, ale současně to nepřinese dodatečné zatížení občanů. Na ministerstvu kvůli tomu loni v listopadu vznikla pracovní skupina, jež má tato opatření navrhnout. Výstupy v podobě návrhu legislativních změn budou představeny v březnu.

Dá se očekávat, že jednou ze změn budou právě úlevy pro velké průmyslové podniky?

Možnost stanovení nižší sazby pro velké spotřebitele je jednou z variant. Cílem by mělo být zajistit srovnatelné podmínky pro naše průmyslové podniky ve srovnání s jejich evropskou konkurencí. Opatření ale musí být slučitelné s pravidly evropského soutěžního práva a nesmí zvýhodňovat konkrétní průmyslový sektor či skupinu sektorů. Jak konkrétně bychom to mohli udělat, bude řešit už zmíněná pracovní skupina.

Jaké řešení se vám jeví jako optimální, aby se poplatky na obnovitelné zdroje dále nezvyšovaly, či dokonce snižovaly?

Je to soubor řady opatření. V prvé řadě zastavit další nárůst nákladů na podporu obnovitelných zdrojů tím, že zastavíme podporu pro nové zdroje, a to co nejrychleji to legislativa umožňuje. Dále je to účinná kontrola oprávněnosti nároků na vyplácené podpory. Do budoucna počítáme s kontrolou nákladů jednotlivých projektů a vyplácených podpor tak, aby nebyl překročen objem povolené veřejné pomoci podle pravidel EU. V neposlední řadě je to i dlouhodobá garance prostředků využitých z veřejných rozpočtů na zmírnění dopadů do cen elektřiny. To vše by mělo zajistit stabilizaci a později postupné snižování poplatků na obnovitelné zdroje. Předpokládám, že všechna, nebo přinejmenším velká část opatření budou účinná již od příštího roku.


Ekonom č. 7/2013Kolik firmy doplácejí na obnovitelné zdroje elektřiny?
Jak fungují solární elektrárny v zimních měsících?
Je fotovoltaika stále ještě lukrativní byznys?


VÍCE SE DOČTETE VE VELKÉM TÉMATU V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 14. ÚNORA.

banner 2

Související