Jestliže, podobně jako já, nepatříte k finančním odborníkům, je rozumné se držet především dvou věcí: rad někoho, kdo investování rozumí a komu můžete věřit, ale současně vlastního selského rozumu a své intuice. Nicméně protože sám pracuji v oblasti informačních technologií, zabývám se přirozeně úvahami o investicích do této oblasti. Ten, kdo před nějakou dobou investoval do firmy Apple, je dnes bohatý. A stejně jako před lety Steve Jobs "rozdýchal" Apple, může se v blízké době najít někdo další, kdo "rozdýchá" jinou firmu na trhu ICT.

Jednoznačně se ukázalo, že právě ICT je oborem, kde úspěch firmy, a tedy i investice do ní, stojí do velké míry na jedinci - osobnosti typu Bill Gates, Lawrence Joseph Ellison či - abychom nechodili daleko - Ivo Lukačovič. Informační a telekomunikační technologie jsou dnes nesmírně širokým oborem s mnoha podoblastmi. A zejména v těch nejmladších se dá očekávat zajímavý vývoj. Například je užitečné sledovat na burze sociální sítě. Slibným odvětvím v rámci ICT jsou bezpochyby výrobci bezpečnostního softwaru.

S penetrací nejrůznějšího doplňkového softwaru do mobilů, se vznikem platebních portálů a dalších osobních funkcionalit bude stále více a více kladen důraz na bezpečnost dat, a dá se tedy předpokládat, že tyto firmy porostou, a to i ty české. Zajímaví jsou dnes bezesporu také výrobci toho, co se dá označit jako "technologie budoucnosti". Například zobrazovacích zařízení v tloušťce papíru.

Ovšem pouze takoví, kteří jsou schopni vyrobit své produkty za rozumnou cenu. Prostě vizionáři, ale současně pragmatičtí obchodníci. Jsem přesvědčen, že se v oblasti ICT vždy vyplatí investovat do firem, které dlouhodobě - tedy minimálně v horizontu pěti let - vyrábějí kvalitní produkt. Pokud se někdo prezentuje úžasnou technologií, ale netvoří dlouhodobě dostatečný zisk, hrozí nebezpečí, že jde o "bublinu, která brzy praskne". Doporučuji firmy, které jsou kotované na burze, dlouhodobě sledovat a snažit se o nich a jejich produktech dovědět maximum.

Stanislav Sýkora
generální ředitel Asseco Solutions ČR

"Zajímejte se o výrobce zobrazovacích zařízení v tloušťce papíru."

Související