Seznam.cz je nejviditelnějším portálem českého internetu. Jeho dominance se projevuje ve výrazně vyšším počtu uživatelů, návštěvnosti, času stráveném na portále. Tyto parametry jsou předpokladem pro podnikání s prodejem reklamního prostoru a tedy i celkový ekonomický úspěch.

Nabízí se otázka proč? Proč právě Seznam.cz? Proč tak výrazný rozdíl a náskok?

V karaoke kapitalismu existují jen dva způsoby, jak mohou organizace budovat udržitelnou konkurenční výhodu. Buď využít nedokonalosti trhu, nebo nedokonalosti člověka - na straně nabídky i poptávky. (Jonas Ridderstrale, Kjel a Nordström, Karaoke Capitalism, Bookhouse Publishing AB 2003)

Ve světle uvedeného citátu, a pokud akceptujeme závěry jeho autorů, je úspěch Seznam.cz mnohem lépe pochopitelný.

V první řadě, Seznam.cz byl mezi prvními internetovými zdroji informací v českém jazyce a to již v roce 1996. Zde se český uživatel učil poznávat internet a později také vyhledávat. Seznam.cz následně takticky využil potřeby „nových internetových lidí“ mít svůj email. Měnit adresu je nepraktické a čím déle ji užíváme, tím více to platí. Firemní adresy se čas od času změní, free mail pro přátele zůstává. Přes tři a půl milionu uživatelů jednoho až dvou aktivních emailových účtů představuje slušný klientský kmen a tedy velmi solidní základ návštěvnosti.
Tím postavil Seznam.cz základy svého moderního „dynamického monopolu“. Jeho monopol spočívá ve velikosti podílu na čase uživatelů internetu. Čím větší je podíl Seznamu.cz, tím méně zbývá pro konkurenci. Spotřeba tohoto času se přitom podřizuje třem potřebám, které téměř každý z nás s různou mírou periodicity a intenzity pravidelně uspokojuje.

1. Soukromě komunikovat
2. Hledat a nacházet
3. Bavit se

Většina uživatelů řeší první potřebu spontánně, stejně jako každodenní ranní kávu, či večerní sklenku vína. Zkontrolovat svůj free mail je návyk podobný vybírání fyzické poštovní schránky. Obdržený email je vždy pobídkou napsat odpověď, když ne teď, tak později. Komunikace je základní lidská potřeba a Seznam.cz to ví.

Druhá potřeba – vyhledat a najít – se často uspokojuje ve vazbě na tu první “domailoval jsem a ještě si něco najdu…”. Navíc i člověk, který není k Seznam.cz vázán přes @seznam.cz či @email.cz, čas od času potřebuje dobrý vyhledávač. Seznam.cz, který se drží technologicky na špičce, dokáže v uživatelském komfortu předčít i Google, protože si stále zároveň ponechal charakter katalogu. Ten mu v počátcích přinesl takovou přízeň uživatelů. Katalogizované informace zjednodušují a zpřehledňují hledání a Seznam.cz velmi dobře rozumí, co návštěvníci nejčastěji hledají.

Až potud můžeme mluvit o tom, že Seznam.cz využívá nedokonalosti trhu. Ten v určité době podobnou hodnotovou nabídku neposkytoval. Při bližším zkoumání zjistíte, že ji nenabízí ani dnes. Když už se někde objeví pokus o napodobení, obvykle se jedná jen o “karaoke”.

Třetí potřeba je podvědomá, a ač sama tolik nezajišťuje návštěvnost stránek, jejím uspokojením prudce klesá potřeba navštívit stránky jiné. Seznam.cz zde zkušeně pracuje s nedokonalostí člověka. I když zrovna v emailu nic není, stránka je již otevřená. Pasáž s šesti aktuálními „Novinkami.cz“ padne do oka každému a to ihned. Další níže položené rubriky jen promyšleně rozšiřují možnost “odlehčit žánr”.

Emocionální magnet v podobě videí ze Stream.cz a rubrika pro ženy jsou od hlavních zpráv tak „blízko“, že přesun po stránce nepotřebuje víc, než jeden drobný pohyb myší. I zde autoři Seznam.cz zručně pracují s nedokonalostí člověka a jeho slabostmi. Zdaleka ne všech sedm smrtelných hříchů lze přímo spáchat na stránkách Seznam.cz, ale skoro ke všem se v obsahu něco zajímavého najde. Uživatel je lapen a to často vícenásobně.

Průběžným uspokojováním potřeb uživatelů si Seznam.cz udržuje svůj dynamický monopol, svůj loajální uživatelský kmen. Jeho konkurenční výhoda je nepochybně ve správném využívání kumulativní znalosti potřeb svých klientů a proto je Seznam.cz zcela určitě pozitivním příkladem moderní učící se organizace.

Samozřejmě tuto konkurenční výhodu můžete zkusit napodobit. Pokud získáte aspoň 3 miliony česky mluvících uživatelů vašeho free mailu a naučíte se správně číst a uspokojovat jejich potřeby stačí už jen maličkost: zajistit, aby přestali chodit na Seznam.cz.

Martin Ohlídal, manažer v oddělení Digital Technology Consulting společnosti Deloitte

Martin Ohlídal, manažer v oddělení Digital Technology Consulting společnosti Deloitte
Související