Vladimír Šandera (24)

 - Bakalářský titul získal na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.
- Je zakladatelem a spoluvlastníkem společnosti Vronli, která se zaměřuje na poskytování servisních služeb v oblasti IT.
- Zajímá se o výrobky a historii firmy Apple. Ve svém volném čase se ale aktivně věnuje i "běžnějším" zálibám. Lyžuje, hraje squash, rád cestuje a baví ho studium cizích jazyků.

Nápad, který se zrodil v hlavě Vladimíra Šandery během studentské brigády ve firmě AVG, ocenila porota v soutěži Vodafone Nápad roku 2012 sedmým místem. Šanderův projekt má jednoduchý název: Na Klik.

O co jde? "V AVG jsem pracoval na úseku technické podpory. Problémy uživatelů jsme řešili nejčastěji po telefonu nebo přes e-mail, jenže to bývalo pomalé a neefektivní," vzpomíná Vladimír Šandera. Mnozí lidé totiž nebyli schopni pochopit rady, jimiž se je mladý student snažil navést k řešení jejich potíží s výpočetní technikou.

"Tehdy mě napadlo, že by bylo nejjednodušší připojit se k zákazníkovu počítači a všechno vyřešit sám," konstatuje Šandera. Poté co v roce 2011 dokončil studia, začal se svému nápadu plně věnovat. Cílem bylo vytvořit soběstačnou firmu, která vyřeší zákazníkovy problémy s počítačem bez náročné komunikace odborníka s laikem, aniž by musel kdokoli kamkoli jezdit.

Úspěšnost až 90 procent

Ve standardní nabídce "Kliku" je nyní například reinstalace windows či odvirování počítače. Podle Šandery jsou však možnosti jeho firmy mnohem širší. "Pokud se k zákazníkovi úspěšně připojíme, v 80 až 90 procentech se nám podaří vyřešit jeho problém," říká.

Zatímco v Česku jde o pravděpodobně první službu tohoto typu, v zahraničí podobné služby fungují běžně. Jednou z nich je například kalifornská Support.com. "My se snažíme odlišit především uživatelsky přívětivým přístupem a maximální jednoduchostí," míní Šandera.

A jak jeho projekt vidí nezávislý odborník? "Trh je pro podobnou službu poskytovanou široké veřejnosti připravený," soudí technický ředitel poradenské a technologické společnosti Aimtec Petr Stejskal. Možné riziko spatřuje v ohrožení bezpečnosti dat klienta, protože jsou zpřístupněna tomu, kdo se vzdáleně připojí na jeho počítač. Problémem pro firmu Na Klik mohou být neplatiči. "Zákazník platí až po provedení služby, to znamená, že poskytovateli může vzniknout velké množství nezaplacených servisních zásahů," upozorňuje Stejskal.

NÁPAD ROKU 2012
Ekonom přináší seriál o projektech finalistů soutěže Nápad roku 2012.
Mediálním partnerem soutěže je týdeník Ekonom.

Principy, s nimiž služba Na Klik pracuje, tedy outsourcing a vzdálená podpora, jsou poměrně dlouho známé z podnikového prostředí. Kouzlo projektu Vladimíra Šandery spočívá ve snaze nabídnout tuto službu široké veřejnosti.

Petra Sýkorová, Foto: Jan Rasch

Související