Již koncem letošního roku chtějí čeští statistici začít připravovat příští sčítaní lidu. To by tentokrát již nemuselo být povinné pro všechny obyvatele. "Nepochybně proběhne jinak než to poslední. Posun očekávám v tom, že bude mnohem více údajů, které budeme moci získat z registrů nebo jiných informačních systémů," řekl ředitel odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu Josef Škrabal při panelové diskusi organizované nevládní iniciativou Restart.

Právě vytěžováním státních registrů získávají potřebná data statistici ve skandinávských zemích nebo Rakousku. Běžný občan pak ani nemusí postřehnout, že nějaké sčítání vůbec probíhá. To se ve výsledku také promítá do nákladů. Zatímco sčítat jednoho Čecha v současné době vyjde na více než 230 korun, jednoho Fina na necelých šest korun. Nicméně Česko dnes nemá pro takový postup dobudovány všechny nezbytné evidence.

Ochránci osobních údajů nejsou proti

Klíčovým je zejména chybějící registr bytů nebo jednotný registr o dosaženém vzdělání obyvatel. Navíc statistici kvůli různým technickým nebo zákonným omezením nemohli při loňském sčítání využívat ani některé z těch databází, které už dnes existují. Šlo zejména o registry sociálního zabezpečení obsahující údaje o tom, kde je kdo zaměstnán, nebo zda pobírá důchod.

Přinejmenším zákonné překážky by do budoucna mohly pominout. Myšlence stahování dat ze státních registrů - za předpokladu zachování anonymity lidí - se totiž nebrání ani Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). "Nejsme a priori proti sčítání z registrů," říká František Nonnemann, vedoucí kanceláře náměstkyně ÚOOÚ.

Zda bude mít stát všechny potřebné registry k dispozici už u příštího sčítání, ovšem není jasné. Alternativou by podle Josefa Škrabala mohlo být, že by si statistici doplňovali chybějící údaje pouze výběrovým šetřením a nikoli celoplošným obcházením domácností.

Související