Některé věty z odposlechů Romana Janouška už stihly zlidovět. Mezi nimi i "hláška": "To je v pořádku. Velice kvalitní." Ta padla v jeho rozhovoru s tehdy vlivným úředníkem magistrátu a šéfem odboru obchodních aktivit Petrem Ďuricou ve chvíli, kdy Ďurica Janouškovi sděluje, že Dopravní podnik chce odprodat bývalý areál garáží Dejvice. Což se také stalo.

Pozemky v pražské Podbabě od města koupila plzeňská společnost InterCora, která zde nyní dokončuje nákupní centrum Kaufland.

"Nás to nijak nepoškozuje, my jsme vyhráli řádné výběrové řízení," říká k tomu, že se aféra odposlechů zprostředkovaně dotkla i jeho firmy, prokurista InterCory Pavel Pelc.

Některé projekty této společnosti však provázejí kontroverze a zároveň, podle opozičních zastupitelů, i benevolence a vstřícnost pražských městských úředníků. Ať už jde o zmíněný areál v pražské Podbabě či třeba stavbu hypermarketu a přilehlé administrativní budovy Kaufland na pražském Vypichu.

Místo aleje květináče

"Princip je podobný. Firma se před stavbou k něčemu zaváže a pak to neplní. Pro mě je to jednoznačně podvod. Praha 6 firmě InterCora vždy a ve všem ustupuje," říká k tomu zastupitelka za TOP 09 na Praze 6 Eva Smutná. Vzděláním je architektka a kromě toho, že sama působí v komisi územního rozvoje městské části, je zaměstnána i v Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

V případě Podbaby se firma před stavbou zavázala mimo jiné k tomu, že v místě vysadí novou stromovou alej, zřídí pítko, lavičky, zpevněnou cestu pro pěší. Už teď je jasné, že přinejmenším jednu z podmínek nesplní. Stromy se sázet nebudou. "Pokud vím, tak stavební firma Metrostav zjistila, že místem vedou sítě a že alej tam vysázet nelze, mají tam být místo toho veliké květníky," říká za InterCoru Pelc.

"Copak o sítích nevěděli už před tím?" ptá se Smutná. Podle smlouvy mezi Prahou 6 a společností InterCora, kterou má týdeník Ekonom k dispozici, měla firma nejpozději do 31. března, pokud by nesplnila byť jen jedinou z podmínek daných smlouvou, zaplatit smluvní pokutu pět milionů korun. Městská část ale termín, prý kvůli prodlevě při archeologickém průzkumu při zahájení stavby, prodloužila o tři měsíce.

"Trváme ale na pěším bulváru s původní podobou aleje, nikoli na stromech v mobilních květináčích," odpověděla na dotaz Ekonomu starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Její slova jsou ovšem v jasném rozporu s dřívějším usnesením rady Prahy 6, která "alejovou úlevu" InterCoře jednohlasně odhlasovala.

17 místo 11 metrů

Mnohem více vypovídající o způsobu, jak developeři přistupují k slibům a k jejich realizaci, je podle Smutné seznam toho, k čemu se InterCora, respektive její předchůdce, společnost PROSS, zavázala při vydání stavebního povolení na areál na Vypichu a jaká je realita po dostavbě. Původně měl být vybudován například i bazén, vyhlídková terasa či čerpací stanice. Výsledkem je jen prodejna Kaufland, největší v Česku, a administrativní zázemí společnosti.

A právě o administrativní budovu se vede další spor. Ten začal prakticky již v roce 2001, kdy se v místě mělo začít stavět. Odpor občanů vyjádřený peticí s více než tisíci podpisy spor přenesl až na magistrát, kde kritiky uklidnila až nařízená přísná urbanistická i architektonická regulace pro výšku budov maximálně 11 metrů. Navzdory tomu se má nyní původní administrativní budova zvýšit až do maximální výšky 17 metrů. Už dříve "salámovou metodou" přibyla budova skladů. Proti další stavbě na Vypichu po Praze 6 proto koluje nová petice. "Musí přece existovat nějaká konečná podoba staveb. Takovými budovami se naprosto ničí charakter městské části," říká Smutná. "Navíc je to v rozporu s veřejnými sliby, které učinilo vedení radnice," dodává.

Přesto je pravděpodobné, že navzdory původním dohodám nástavba budovy vznikne. Praha 6 již stavbu územním rozhodnutím povolila. "Rozhodnutí ještě není pravomocné," říká prokurista Pelc, ale pro detaily odkazuje na společnost DNS Bubeneč, která pro InterCoru zajišťuje inženýring stavby a potřebná povolení. "Bylo by ode mne falešné, kdybych říkal, že nevím, že máme odpůrce této stavby. Územní rozhodnutí by mělo být v brzké době potvrzeno. Ale musím zdůraznit, že nejsme nijak v rozporu s územním plánem. Navíc má jít o odlehčenou skleněnou konstrukci," říká majitel firmy Petr Boček, který jako starosta vedl Prahu 6 ještě před Pavlem Bémem. Sám Kaufland by rád budovu dostavěl, aby mohl své administrativní síly sloučit do jediné centrály. K rozporům mezi původními sliby, dohodami a realitou, na něž poukazuje radniční opozice, se ale vyjadřovat nechce. "Jediné, co k tomu mohu říci je, že nás v této věci zastupuje náš developer," říká s odkazem na InterCoru mluvčí Kauflandu Michael Šperl.

Robert Břešťan

Administrativní budova společnosti Kaufland má výrazně vyrůst. Současná regulace povoluje maximálně 11 metrů vysokou stavbu, nově může být až 17metrová. Foto: Jan Rasch

Související