Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Restituční zákon má napravit majetkové křivdy, které církve utrpěly za komunistického režimu. Navíc se podle poslance Marka Bendy (ODS) už nelze vracet k překonanému státnímu paternalismu nad katolickou církví.

 

Je vůbec chystaný zákon o majetkovém vyrovnání restituční? Mezi právníky existuje názor, že katolická církev bude oproti minulosti zvýhodněna.

Snad se jí v jistém smyslu vrací o kousek více, protože vlastnické právo církví skutečně bylo limitováno. Není ale pravda, že v minulosti nešlo o skutečné vlastnické právo. O tom snad nikdo nepochyboval. Až na profesora Antonína Hobzu (šlo o zakladatele českého mezinárodního práva - pozn. red.), který se nakonec pohyboval kolem církevních procesů v 50. letech minulého století.

Jaký je vůbec argument, že církve, zejména církev katolická, majetek skutečně vlastnily?

Jejich vlastnické právo bylo zapsáno v pozemkových knihách poté, co v roce 1811 začal v rakouské monarchii platit občanský zákoník. Vlastníky byly církve, jednotlivé církevní právnické osoby, nikoli stát. Potvrzením je i prvorepubliková pozemková reforma. Stát by přece nevyvlastňoval sám sebe a katolická církev při ní prokazatelně přišla o část svého majetku.

Přesto ale katolická církev nemohla se svým majetkem volně nakládat.

Bylo tam jisté omezení, avšak takových omezení je u majetku i dnes mnoho a nijak nezpochybňují samotné vlastnictví. Například zákon na ochranu zvířat proti týrání vám říká, jak nesmíte se svým zvířetem zacházet. Neznamená to ale, že ho nevlastníte.

Takže tvrzení, že katolický majetek měl už za Rakouska-Uherska veřejnoprávní charakter, nejsou na místě?

Císař Josef II. zavedl po sporu mezi trůnem a oltářem zvláštní model, austrokatolicismus. Katolická církev pak byla do značné míry podřízena panovníkovi. K něčemu takovému se my jako koalice rozhodně nechceme vracet. Že tomu tak nebude, rozhodlo už v roce 1991 Federální shromáždění, když přijalo Listinu základních práv a svobod a řeklo, že si církve své záležitosti spravují sami. Tehdy se stanovilo, že nebude žádný dohled státu. Existují tu i rozhodnutí ústavního soudu a posudky právnických fakult. Jejich závěr je jasný: církevní vlastnictví mělo jisté omezení, ale bylo to vlastnictví.

Nebylo by přece jen lepší uložit opět nějaké omezení? Panují obavy z rozkradení restituovaného majetku.

Církve mají připraveny mechanismy jak postupovat. Hospodaří s majetkem 2000 let, na rozdíl od moderních států.

Teoreticky by tu byla možnost veřejnoprávního fondu. Ale to v koalici nechceme, i církve to odmítají. Stát by snad mohl uložit nějaké omezení, je ale otázkou, jak by se s tím vypořádal ústavní soud.

Josef Pravec

U restitucí fyzických osob se také nepřezkoumávalo, zda mají dost dětí - třeba kvůli dědictví - , ani se nezjišťoval vznik majetku v minulosti, říká poslanec Marek Benda. Foto: Profimedia.cz

Související