Martin Jahn (42)

 - Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a DePaulovu univerzitu v Chicagu.
- V roce 1994 nastoupil do agentury CzechInvest, o pět let později se stal jejím ředitelem.
- V letech 2004 až 2006 byl místopředsedou vlády sestavené ČSSD.
- V letech 2006 až 2008 byl členem představenstva společnosti Škoda Auto; zodpovídal za personalistiku. Pak byl ředitelem Volkswagenu v Rusku.
- Na konci roku 2010 se přesunul do centrály německého Volkswagenu, kde odpovídá za světový prodej "fleetových" automobilů.
- Zároveň je členem dozorčí rady Škoda Auto a prezidentem Sdružení automobilového průmyslu České republiky.
- Je ženatý. Má čtyři dcery.

Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Česká ekonomika je do značné míry závislá na automobilovém průmyslu a prodeje aut v Evropě začínají klesat. Přesto šéf Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn předpokládá, že tuzemské automobilky a jejich dodavatelé budou i nadále prosperovat.

Jak je dnes v rámci Evropy vnímáno Česko?

Česká republika je bohužel vnímána jako zkorumpovaná země. Toto její vnímání se nezlepšuje, a za největší problém bývá považována skutečnost, že se naše země není schopna s korupcí vyrovnávat. To, že někteří lidé kradou, neplatí daně a berou úplatky, bohužel asi patří k obecné lidské nátuře. Totéž se děje i v USA, Velké Británii, Německu a ve Švýcarsku. I tam mají velké aféry, ale systémy západních zemí jsou mnohem více schopny korupci vzdorovat.

V čem je hlavní rozdíl?

V některých zemích, jako je kupříkladu Finsko, se úplatkářství blíží k nule. V jiných vyspělých státech sice korupce také bují, ale alespoň je vidět, že s ní někdo dnes a denně bojuje, že se s ní společnost snaží vypořádat a že mnohé korupční případy končí u soudu. U nás je hlavní problém očividný nepoměr mezi vysokou korupcí a velmi nízkým počtem potrestaných pachatelů. To škodí podnikatelskému prostředí. Velké investory tato skutečnost možná ani tolik neodrazuje, protože světové koncerny nejsou závislé na českém trhu a také se s tím díky své ekonomické síle mohou snáze vyrovnat. Úplatkářství a podvody však brzdí rozvoj malého a středního podnikání.

Pro tuzemské automobilky již Česko není rozhodujícím trhem, klíčová je Evropa. Myslíte si, že vydrží euro?

Euro se během deseti let své existence jevilo jako životaschopná měna, jež si držela hodnotu, někdy byla dokonce nadhodnocená. Podle mého názoru není vinou eura, že jsme se v Evropě dostali do současné dluhové krize. Ta má dva hlavní důvody. Za prvé je to špatná fiskální disciplína některých členských států, za druhé sanace finančního sektoru v období krize během let 2008 až 2009, která znamenala mimořádné a velmi vysoké výdaje na straně států.

Takže navzdory všemu, co se nyní děje, si myslíte, že euro bylo přínosem?

Euro určitě přispělo k rozvoji evropské ekonomiky. A to jak z pohledu evropských exportérů, tak z pohledu investorů, kteří pochopitelně raději investují ve větším prostoru, v němž platí jednotná měna. Teď se musí najít model, jak bude euro fungovat, a musejí se určit země, které jsou schopné a ochotné dodržovat pravidla. Euro se musí redefinovat, ale chtěl bych připomenout, že počátkem dnešních problémů nebylo zavedení eura, nýbrž splasknutí realitní bubliny a vypuknutí obrovské finanční krize v USA. Tu způsobil tamní finanční sektor tím, že vytvářel toxická aktiva. A to je pravá původní příčina dnešního chaosu, nikoli euro.

Co by se stalo, kdyby euro zaniklo? Přežil by to automobilový průmysl?

Důvody pro to, aby se všechny země vrátily k národním měnám, prostě nevidím. Je zapotřebí nastavit si znovu pravidla a hlavně je dodržovat. Evropa ovšem může existovat i bez eura. Vznikají různé scénáře, kolik by to stálo a co by se muselo udělat. Zdejší automobilový průmysl by zánik eura přežil, ale byla by to strašná škoda. Byla by to rezignace na komparativní výhodu, kterou nám společný prostor skýtá.

Jak v době, kdy opět hrozí recese, vidíte perspektivu evropského automobilového průmyslu?

Perspektivu vidím dobře, protože se opět ukázalo, že zdejší automobilový průmysl je schopný krize překonávat. Na rozdíl od USA nemusely vlády evropské automobilky v době krize zachraňovat přímými finančními injekcemi či zestátněním. Evropská auta stále znamenají kvalitu a inovace, proto jim dávají přednost zákazníci na celém světě. Automobilovému průmyslu se daří zejména u našich západních sousedů: německým automobilkám rostou tržby i zisk.

A jak na tom budeme v Česku?

V České republice má automobilový průmysl velmi dobrou základnu. Myslím, že bude nadále prosperovat. To platí nejen pro Škodu, ale i pro další dva výrobce osobních aut a pro dodavatele dílů. Je dobré připomínat, že výroba komponent u nás představuje téměř stejný objem tržeb jako finální výroba aut, a přitom poskytuje pracovní příležitosti ve všech regionech České republiky. Dlouhodobá perspektiva automobilového průmyslu je u nás dobrá.


Pokračování rozhovoru si můžete přečíst v novém vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 26. ledna, nebo pod odkazem níže:

banner 2
Související