Odpovídá Vlastimil Tlustý

Odhad růstu HDP v roce 2012?

Nižší než za rok 2011.

Hlavní brzda podnikání v ČR?

Složité byrokratické prostředí a vysoká daňová a pojišťovací zátěž.

Nejlepší ministr financí ČR?

1. Václav Klaus (v rámci federace), 2. Jiří Rusnok, 3. Ivan Kočárník

Světová ekonomika v roce 2012 dále poroste, ale pomaleji než v roce 2011. Zpomalení bude důsledkem pokračování krize EU, která se projeví ekonomickou stagnací, či dokonce recesí v unii. Rozhodující vliv na vývoj světové ekonomiky bude mít schopnost, či zatím spíše neschopnost eurozóny zachránit v tuto chvíli již zřetelně hrozící pád společné měny eura. Nejpravděpodobněji mohou nastat tyto scénáře:

Varianta A: "Rychlé oddělení zrna od plev", to je zachování společné měny (může se i dále jmenovat euro) pro nepředluženou část eurozóny a návrat zbytku zemí k národním měnám (to bude pro příslušné státy znamenat, že si důsledky svého předlužení ponesou převážně samy). Setrvání v eurozóně bude podmíněno přijetím takzvané fiskální unie, tedy federalizací části daní a rozpočtů.

Varianta B: "Rychlý pád eura" v případě, že i v roce 2012 budou pokračovat plané politické deklarace a bezvýsledné vrcholné schůzky.

Varianta C: "Pomalé znehodnocování eura" v případě, že kroky dle varianty A budou realizovány opožděně.

Česká ekonomika bude v roce 2012 tlačena dolů:

a) negativním vývojem eurozóny,

b) nedostatečnými a často kontraproduktivními zásahy české vlády, která již prokázala, že skutečných reforem přiměřených reálné situaci není schopna.

Rok 2012 bude rokem špatných zpráv, které budou postupně odhalovat skutečný rozsah deficitů státního rozpočtu, důchodového systému, sociálního systému, zdravotního pojištění, krajských, městských a obecních rozpočtů.

Vlastimil TlustýOdvažuji se předpovědět, že skutečná výše deficitů veřejných rozpočtů ČR známá na konci roku 2012 bude násobkem dnes přiznaného stavu. Tuto již dost neradostnou situaci budou zhoršovat stávky těch, co nechápou, že nižší plat je mnohem lepší než žádný plat. Základní otázkou konce roku 2012 bude, zda existují politické subjekty a ekonomičtí experti, kteří jsou schopni nabídnout recepty alespoň na zmírnění a oddálení krachu veřejných financí ČR.

Vlastimil Tlustý, bez stálého pracovního poměru


Komentáře od pěti bývalých ministrů financí si můžete přečíst v novém vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 22. prosince, nebo pod odkazy níže:

Související