Vláda nedávno odvolala všechny členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. To, jakou to vzbudilo polemiku, jen dokazuje, jak je tenhle vládní orgán specifický. Jde o jakési "ministerstvo financí pro oblast vědy a výzkumu", které ročně rozděluje 38,7 miliardy korun.

Oficiálním důvodem k odvolání se stala neschopnost členů rady dohodnout se na návrhu rozpočtu na výzkum a vývoj. Již před rokem z tohoto orgánu odešli zástupci podniků, a o rozpočet se tak už hádali jen představitelé Akademie věd a vysokých škol. Ty přitom spojuje společný zájem - získat co nejvíce prostředků na úkor všech ostatních, zejména na úkor průmyslového výzkumu. A společný zájem se "zdařil", přes 80 procent prostředků končí právě ve spárech akademické obce.

Výzkum bez využití v praxi

V rozvinutých zemích získává významnou podporu hlavně sektor aplikovaného výzkumu s velkou orientací na využití v praxi, ale u nás je tomu jinak. A snaha o nalezení vzorce pro rozdělování peněz na základě dosažených výsledků narazila na tuhý odpor. Názor zástupců podnikatelů, že je nutná změna celého systému tak, aby výsledky vědy a výzkumu pomohly rozvoji a konkurenceschopnosti, se uplatnit nepodařilo. V současné době se tak za desítky miliard korun staví 50 nových výzkumných ústavů a center, zejména v Akademii věd a na vysokých školách.

I kdyby skutečně dosáhly toho, co naslibovaly, i kdyby v nich vznikaly opravdu světové výsledky, většina peněz se státu nikdy nevrátí. V Česku totiž není dostatek podniků a institucí, které by mohly jejich výsledků využít. Riziko neúspěchů tak na sebe bere stát a smetanu v podobě lepší konkurenceschopnosti či výběru daní slíznou ty země, které naše výsledky levně koupí. V řadě případů jim je ale vědci dají zadarmo, protože ochrana duševního vlastnictví je u nás stále podceňována.

Je otázkou, proč musela změna rady přijít až jeden a půl roku po volbách, a rovněž, kdo v ní zasedne a zda se skutečně něco změní.

Miroslav Janeček
prezident Asociace výzkumných organizací

"Akademická sféra se pro sebe snaží získat co nejvíce peněz."

Související