Prezident Nicolas Sarkozy a kancléřka Angela Merkelová vyzvali k vytvoření ekonomické vlády eurozóny. De facto tak navrhli obejít Evropskou komisi a sebrat členským zemím důležité kompetence v oblasti zdanění, důchodových systémů, trhu práce a státních rozpočtů.

Přišli i s nástrojem, kterým budou plnění směrnic ze strany členů eurozóny podmiňovat: strukturální a kohezní fondy Evropské unie mají být využívány jako donucovací nástroj. Kdo směrnice plní, ten na ně bude mít nárok a naopak.

České republiky se franko-německý plán ekonomické vlády bezprostředně netýká, protože nejsme v eurozóně. Týká se nás ale právě skrze chystané přesměrování evropských fondů a týká se nás jako budoucího člena eurozóny.

Vzdálený kabinet

Po loňské ratifikaci Lisabonské smlouvy, která zrušila pravidlo jednomyslnosti při rozhodování o evropských financích, mají Francie a Německo dost síly na to, aby změnily pravidla rozdělování evropských dotací. Dalším nástrojem má být článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, který nově umožňuje většinovým rozhodnutím stanovovat členům eurozóny »směry hospodářské politiky«.

Francie a Německo tedy využívají přesně to, před čím kritici varovali, když se Lisabonská smlouva schvalovala.

Chtít výjimku z eura

Je řada důvodů pro to, aby Česká republika zůstala mimo společnou ekonomickou vládu. Společná sazba daně z příjmu právnických osob by ohrozila naši konkurenceschopnost a odlákala firmy, které zaměstnávají tisíce Čechů. Daň z finančních transakcí by dopadla na všechny občany používající bankovní služby. Demokracie by ztratila smysl, když by vše rozhodoval vzdálený kabinet.

Naše vláda by proto neměla podlehnout vábení Merkelové a Sarkozyho a i přes hrozbu omezení dotací by měla zůstat mimo režim ekonomické vlády. Ty dotace za to nestojí. Pokřivují trh, svádějí ke korupci a kvůli pravidlu kofinancování táhnou rozpočty obcí a státu do deficitů.

Nejlepší by bylo, kdyby naše reprezentace při vyjednávání o finančním rámci Evropské unie pro léta 2014-2020 sjednala omezení našeho příspěvku do EU výměnou za vzdání se strukturálních a kohezních fondů. Podobnou výjimku má nyní Velká Británie, které unie každoročně vrací část jejího příspěvku, aby nebyla čistým plátcem.

Praha by si také měla sjednat trvalou výjimku ze zavedení eura, aby se nestalo, že Evropská unie rozhodne o zavedení eura v České republice se všemi důsledky proti naší vůli. (Na rozdíl od Velké Británie a Dánska, které trvalou výjimku mají, nepotřebuje EU na zavedení eura u nás žádost vlády.)

Náš parlament by proto měl v září odmítnout změnu Smlouvy o fungování EU, která má umožnit eurozóně zřídit nový mechanismus na masivní dotování a úvěrování krachujících států.

Schvalme jim tu změnu výměnou za získání trvalé výjimky z eura. Jinak nám hrozí, že jednoho dne spolu s eurem dostaneme i francouzsko-německou ekonomickou vládu.

(Viz též analýzy & trendy.)

Petr Mach
ekonom, předseda Strany svobodných občanů

Související