Počet datových schránek

Právnické osoby

345 077

Fyzické osoby 

10 695

Orgány veřejné moci

7 661

Podnikající fyzické osoby

4 342

Celkem

367 775

Zdroj: Česká pošta (data k 10. lednu 2010)

Informačním systémem datových schránek, který provozuje Česká pošta, k 10. lednu proběhlo už 3 010 392 zpráv. A zájem o jejich zasílání velmi rychle roste. Zatímco od července loňského roku, kdy byly schránky zprovozněny, do 3. ledna prošlo prostřednictvím systému 2,6 milionu zpráv, v prvním lednovém týdnu už to bylo téměř půl milionu zpráv.

»Drtivá většina z nich byla doručena tím, že si je adresáti přečetli. Pouze 138 tisíc zpráv bylo doručeno takzvanou fikcí, tedy že ze zákona se považuje zásilka za doručenou, pokud si ji adresát do deseti dnů nepřečte,« sdělila týdeníku Ekonom mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Od začátku roku se navíc prostřednictvím systému dají posílat faktury či výzvy k zaplacení do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby.

»Zájem o zasílání a přijímání takových zpráv projevilo 820 uživatelů datových schránek. Zatím jich bylo systémem odesláno deset,« říká Melicharová. Od 1. července si pak budou moci prostřednictvím datových schránek dopisovat i fyzické osoby.

»Nedostatkem je, že se u takových soukromých zpráv neuplatní fikce doručení jako u zpráv zasílaných orgány veřejné moci. Soukromé zprávy lze dle zákona také doručit jen do datových schránek těch osob, které o tuto možnost výslovně požádaly,« upozorňuje na skryté úskalí Martin Strnad z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Související