V lednu letošního roku u nás stoupla nezaměstnanost na 6,5 % a odborníci odhadují, že v polovině roku 2010, i kdyby ekonomika posilovala, může stoupnout až na 8-10 %. Podniky nejvíce postižených oborů bojují o přežití.

Také se však za poslední dobu výrazně snížila fluktuace zaměstnanců. Lidé si mnohem více váží svého zaměstnání a více než kdy jindy si uvědomují, že v případě propouštění si firma snaží udržet loajální zaměstnance, kteří ve firmě pracují delší dobu. Tento fakt snižuje dostupnost lidí na trhu práce, ale zároveň na něj vstupují lidé z firem, které jsou zpomalením ekonomiky postiženy.

Personální agentury hlásí dvě protichůdné tendence svých klientů. Na jedné straně některé výrobní podniky, které snižují výrobu, přednostně propouštějí agenturní zaměstnance - je to mnohem jednodušší než rozvázat trvalý pracovní poměr. Na straně druhé jsou firmy, které výrobu nesnižují, ale nejsou si jisté, jaký bude další vývoj ekonomiky, a tak dávají přednost právě agenturním zaměstnancům, protože tato pracovní síla je mnohem flexibilnější.

KDE SE ŠETŘÍ

Obory, jichž se krize nejvíce dotýká, jsou z řad výroby a prodeje luxusnějšího zboží, jehož nákup může zákazník odložit. Proto v první vlně zasáhly projevy krize tak těžce automobilový průmysl, zpomaluje se prodej nemovitostí apod. Naopak stále perspektivním oborem je IT segment, kde je dlouhodobě vysoká poptávka po zaměstnancích.

Samotné firmy se samozřejmě snaží ušetřit, a to i v oblasti human resource. Tendence v propouštění zaměstnanců se projevují napříč všemi pozicemi. Omezení investic se v současné době týká především náboru nových pracovníků a počtu stávajících pracovních míst. Situace je taková, že nejjistější pozici mají zaměstnanci na středních postech, nejvíce se propouští řadoví pracovníci s nižším vzděláním a zároveň i vrcholový management.

Uplatňují se zde dvě řešení, jednak snižování odměn, platů a benefitů, ale také propouštění této drahé pracovní síly. Firmě se vyplatí na topmanažerské místo v dnešní době dosadit levnější pracovní sílu, která umí udržet chod společnosti a nastolený trend. A zároveň nevyvíjí nové postupy a expanze firmy, která v této době s ohledem na situaci většinou nic takového nechystá. V neposlední řadě se propouštění výrazně dotklo i administrativních pracovníků.

Úspory v oblasti lidských zdrojů se nemusejí vztahovat jen na omezování pracovních pozic. Ty si nejlépe udrží loajální zaměstnanci, kteří pracují v jedné firmě co nejdelší dobu. Zaměstnanci si to uvědomují, jak je vidět ze snižující se fluktuace. I stálých a loajálních pracovníků, kteří o své místo nepřijdou, se ale opatření dotknou a pocítí to na své výplatní pásce. Avšak výzkumy ukazují, že se lidé nemají obávat úplného zmrazení platů, půjde jen o dočasné zpomalení růstu průměrných mezd.

MÉNĚ VÝHOD

Další položka, která se dotkne zaměstnanců a jejich konta, je možné krácení nebo dočasné přerušení vyplácení benefitů, odměn a prémií. U těch, kteří mají přímá procenta z prodeje, to vyplyne ze situace. Snižuje se poptávka, sníží se i příjmy. Ostatní mohou tato opatření očekávat od vedení firem, které tím mohou uspořit nemalé finance. Zaměstnavatel by ovšem měl citlivě vysvětlit situaci zaměstnancům, s tím, že tento postup i jim dává určitou jistotu, že o svou práci nepřijdou.

Omezit výdaje, které se přímo dotýkají zaměstnanců, lze i v oblasti dalších benefitů, jako jsou příspěvky na důchodové pojištění, životní pojištění, zdravotní a relaxační pobyty, příspěvky na dovolenou, sportovní aktivity, kulturní programy a podobně.

DALŠÍ MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Efektivní řešení v případě, že chce firma udržet své kvalitní zaměstnance, ale potřebuje omezit výdaje, je obsadit nižší posty těmi, co zaujímají vyšší místa. Špičkoví pracovníci se hledají náročněji, delší dobu a jejich zaškolení je výrazně dražší než těch na nižších či středních pozicích. Toto dočasné opatření může přinést výhody oběma stranám: zaměstnanec má jistotu pracovního místa a zaměstnavatel neztratí ani zaměstnance, ani investice, které do nich vložil, a navíc ušetří na přijímání nových pracovních sil.

V přehledu možných úspor je možné se podívat nejen na své interní zaměstnance, ale také na externí, nebo na celé outsourcované služby a oblasti. Co by firmám dočasně nemělo příliš uškodit, jsou částečná omezení investic do PR a reklamy, vytvářející a udržující image buď přímo firmy, nebo jejích produktů. Omezit svou prezentaci, odložit tvorbu nových webových stránek, anebo je zprovoznit v základní variantě a na rozšířenou je pouze připravit.

Využít se dá i takzvaných textových auditů - PR nebo reklamní agentura přizpůsobí texty a prezentaci firmy současnému stavu na základě již hotových kampaní. Tím firma ušetří a zároveň se aktuálně prezentuje. Neinvestovat do reklamy vůbec není pro firmu prozíravé. Musíme si uvědomit, že trh se nezastavil, pouze částečně omezil. Otázkou zůstává, do jaké míry tyto investice omezit, abychom uměle neprohlubovali hospodářský pokles a nedostali se do bludného kruhu, ve kterém každý šetří na svých investicích, jež živí jiné firmy, a zpětnou reakcí bude snižování dalších nákladů. Této kontraproduktivitě by se měl každý zaměstnavatel snažit vyhnout. Podobná situace nastává i v oblasti inovací, a to ve všech složkách firemního fungování. Tím, že se inovace zastaví, firma ztrácí na své konkurenceschopnosti, ale jako dočasné řešení může posloužit k tomu, aby za čas bylo vůbec co rozvíjet.

Současné prognózy ohledně trhu práce začínají být pomalu a opatrně optimistické. "Někteří ekonomové říkají, že hlavní vlna propouštění je za námi. Zdá se, že naše výsledky to potvrzují. Propad oproti minulému čtvrtletí zpomalil," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury Manpower Česká a Slovenská republika nad výsledky průzkumu Indexu trhu práce, který zjišťuje výhledy v náborových aktivitách vždy aktuálně pro nadcházející čtvrtletí.

BRZY BUDE LÉPE

Propad ekonomiky není stálý stav, musí se zastavit, ale je jisté, že jeho dopady ovlivní ekonomiku i na dobu po krizi. Již dnes je zřejmé, že se v jejím průběhu zastaví enormní tlak na růst platů ze strany zaměstnanců i odborů, který momentálně zatěžuje hlavně firmy ve výrobním sektoru. Po návratu prosperity by se ale stav měl vrátit na původní úroveň. Českou republiku čekají velké změny, protože je její ekonomika tažena především zpracovatelským průmyslem.

Dá se očekávat, že vzhledem k silné koruně a vysoké mzdové úrovni přesunou mezinárodní společnosti svoji výrobu do zemí dále na východ, a tím na trhu práce klesne poptávka po nekvalifikované pracovní síle. Na místě ale v žádném případě nejsou tragická očekávání v době po krizi. Situace bude jiná, ale to neznamená horší.


Tomáš Brožek
Senior Manager, Manpower

Související