Výrobce autodílů zasáhla krize nadvakrát. "Management automobilek byl krizí zaskočen. Takže firmy dál vyráběly auta, i když je nikdo nekupoval. Po čase se vytvořily obrovské zásoby a automobilky byly nuceny snížit výrobu výrazněji, než by odpovídalo snížení poptávky," říká v exkluzivním rozhovoru pro týdeník Ekonom Yann Delabrière, výkonný ředitel francouzské společnosti Faurecia.

Vloni jste uzavřeli dvě továrny v Táboře a Počátkách. Jak posuzujete budoucnost vašich aktivit v Česku v rámci koncernu?
Česká republika má důležitou pozici z hlediska automobilového průmyslu. Je odsud blízko k výrobcům a je dosud výhodná i z hlediska nákladů. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál inflace. V této chvíli si ale myslím, že pro nás Česko nadále zůstává jedním z nejvýznamnějších míst, kde působíme.
Dnes zde máme pět továren, dvě na Mladoboleslavsku a tři v Písku, s tím, že výroba z jedné písecké se postupně přesouvá do jiných závodů.

Plánovali jste ovšem otevření nové továrny v Karviné. Co s ní bude?
Projekt byl zmražen. V této chvíli čelíme tomu, že máme mnoho nevyužité kapacity a nemůžeme ji zvětšovat. Nemohu se ani teď zavázat ke slibu, že v budoucnu tento projekt oživíme.

Měli v ní ale nalézt práci někteří zaměstnanci ze dvou zmíněných továren Faurecie, v nichž jste ukončili výrobu.
Bohužel jsme museli přehodnotit naši přítomnost v Táboře a v Počátkách. Vyráběli jsme tam potahy na autosedačky. Šlo o textilní výrobu, která se v Česku skutečně nevyplatí. Nicméně našim zaměstnancům jsme pomohli najít práci. A ke konci roku zhruba 88 procent asi z pěti set lidí mělo nové zaměstnání. Samozřejmě bych byl raději, kdybych mohl říct sto procent. Myslím ale, že oněch 88 procent lze označit za úspěch.

Škoda Auto nyní oznámila zvyšování výroby. Znamená to nový impulz pro vaše mladoboleslavské továrny?
Vyšší poptávka je samozřejmě vítána. Musíme ovšem počítat s tím, že jde o poptávku taženou šrotovným v Německu nebo ve Francii. Nesmíme propadnout přílišnému optimismu a je třeba s touto situací zacházet opatrně.

Hlubší krize nepřijde
Nedávno jste uvedl, že automobilky konečně přestaly zhoršovat výhledy produkce. Co to pro celý automobilový průmysl znamená?
V září udeřila krize plnou silou a od té doby naši klienti, výrobci automobilů, každý měsíc jen snižovali odhady výroby. Pro nás jako dodavatele to vytváří nestabilní prostředí, kdy nemůžeme dost dobře plánovat vlastní výrobu.
V současné chvíli předpokládáme, že za celý letošní rok poklesne naše produkce o 20 procent. Nejhorší výsledky budou v prvním pololetí a opravdové dno prožíváme právě teď.
Nyní ale přišla změna a možná je na místě začít doufat v obrat. Nové předpovědi automobilové výroby už neklesly a jsou stabilizovány. Tudíž se dá věřit tomu, že další prohlubování krize už nepřijde.

V jaké časovém horizontu podle vašeho názoru krize odezní?
Nelze očekávat, že by bylo ozdravení překotně rychlé. Bude to pozvolné. Automobilový průmysl je závislý na celkové důvěře v ekonomiku a ochotě finančních institucí půjčovat.
Tato krize je totiž v podstatě dvojí. Je cyklická. Tedy běžný útlum ekonomiky, jakých jsme již prožili řadu. A pak je v krizi finanční systém. To je pro automobilový průmysl větší problém. Všude ve světě vyjma Číny se totiž nákup nových aut financuje ze 60 procent půjčkami.

Zásoby konečně došly
Říkal jste, že nyní se odvětví odráží ode dna. Co je za touto změnou?
Začnu trochu šířeji. Hloubka krize pro dodavatelské společnosti byla způsobena dvěma faktory. Nejprve poptávka po nových autech drasticky poklesla. Jen v posledním čtvrtletí minulého roku to v Evropě bylo v průměru minus dvacet procent. Podobné to je v prvním čtvrtletí tohoto roku. Ještě horší situace je v Severní Americe.
Pak je tu druhý mnohem podstatnější faktor. Management velkých automobilek byl krizí zaskočen. Takže firmy dál vyráběly auta, i když je nikdo nekupoval. Vytvořily se obrovské zásoby, takže posléze byly automobilky nuceny snížit výrobu výrazněji, než by odpovídalo snížení poptávky.
My předpokládáme, že v průběhu druhého čtvrtletí se stav zásob dostane na normální úroveň, a tudíž už budeme čelit jen prvnímu faktoru.
Odvětví tak už zase bude plně ovlivňováno jen trhem, a ne nadměrnými zásobami. To také vysvětluje, proč se domníváme, že od druhého pololetí se naše situace začne vylepšovat.

Zasáhla krize vaše finanční výsledky za minulý rok?
Loňský rok byl zvláštní v tom, že krize přišla až v posledním čtvrtletí. Tudíž do té doby jsme vykazovali růst. Tržby stoupaly asi o dvě procenta až do září. Pokud jde o provozní zisk, tak v prvním pololetí loňského roku se zvýšil o 50 procent.
Výrazné omezení produkce v posledním čtvrtletí minulého roku snížilo naše příjmy o 600 milionů eur. Dopad do provozního zisku jsme pak vyčíslili zhruba na 150 milionů eur.
Ačkoliv jsme hned přistoupili k úsporným opatřením, nepodařilo se zcela zamezit ztrátám. V průměru za celé druhé pololetí byl náš provozní zisk zhruba roven nule. To je zhruba stejný výsledek, jako má většina velkých dodavatelů pro autoprůmysl.

A odhad pro tento rok?
Je opravdu těžké cokoliv odhadnout, protože se odvětví stále zcela nestabilizovalo.
Naším cílem je nyní zaměřit se na náklady. Náš plán má zajistit úspory ve výši 600 milionů eur pro tento rok. A celkově naše kroky při zvládání krize mají tři cíle.
Zvládnout krizi samotnou pomocí úspor nákladů. Připravit společnost tak, aby byla zisková a životaschopná i v době slabé ekonomiky. A udělat vše pro to, aby po skončení krize vyšla z této zkoušky silnější a připravená na nový ekonomický boom.
Tato krize totiž zcela promění strukturu našeho odvětví, dojde k velké konsolidaci.

Trh se pročistí
Probíhá tato konsolidace již nyní?

První fáze konsolidace, která už skutečně probíhá, znamená, že se sníží počet firem. Ve Spojených státech už jsme byli svědky toho, že několik středně velkých a někdy i velkých firem zbankrotovalo a skončilo v likvidaci. Něco podobného se odehrává i v Evropě.
V druhé fázi se urychlí akvizice a zejména fúze. Pro akvizice je totiž jedna základní překážka. A to slabá finanční situace v odvětví. Společnostem chybějí peníze. Nejen dodavatelům, ale také jejich mateřským společnostem. Dříve do tohoto průmyslu hodně investovali finanční investoři, takzvané private equity společnosti. Ty ale v současné době také nemají prostředků nazbyt.
Cestou tak spíše budou fúze nebo uzavírání různých partnerství.

Pomohlo vám v rámci krize, že vaším majoritním vlastníkem je francouzský automobilový koncern PSA Peugeot Citroën?
V této době mají problémy všechny dodavatelské společnosti a zároveň se ve složité situaci nacházejí i jejich akcionáři. Takže není příliš velká naděje, že by mohli nějak finančně tyto dodavatelské firmy podpořit. Pro nás je výhodou, že naším hlavním vlastníkem je společnost z autoprůmyslu.
Můžeme na řešení krize účinně spolupracovat.

Mohl vás koncern PSA třeba nějak zvýhodnit jako svého dodavatele?
Rozhodně nejsme upřednostňovaný dodavatel. Naše spolupráce v tomto směru probíhá na základě běžných smluv. Navíc PSA není naším největším zákazníkem. Nejvíce odebírá koncern Volkswagen. V minulém pololetí představoval 25 procent našich zakázek.
Ale výhodou pro PSA je, že se na nás mohou plně spolehnout ve chvíli, kdy by jim například vypadl jiný dodavatel.

Chvála šrotovnému
Zvládnete rychle upravit výrobní plán ve chvíli, kdy je v autoprůmyslu takový propad jako nyní?
Naše odvětví je řízeno programy. Dodáváme součástky klientům. A to po dobu života jednoho modelu. To je vlastně střednědobá záležitost a náš profit závisí na úspěšnosti daného modelu.
V krátkém čase nejsme tedy schopni provést nějaké větší změny ve výrobním programu.
Dlouhodobě se samozřejmě naše strategie zaměřuje na to, abychom měli co nejrozmanitější portfolio klientů.

Pomohly vašemu podnikání státní zásahy v podobě šrotovného, které zavedly mnohé státy v Evropě?
Krátkodobě je autoprůmysl zcela závislý na poptávce. Tudíž to nejlepší řešení v krizi je ji podpořit. Nedávat dotace přímo firmám, ale podpořit zájem o koncový výrobek, tak jak je tomu v případě šrotovného.
Dnes je vidět, že tyto programy jsou úspěšné a přinášejí požadované výsledky. Příkladem budiž Německo. Nebo také Francie, kde se v březnu podařilo zvýšit výrobu nad úroveň března předešlého roku.

A co až vlády přestanou vyplácet šrotovné?
Důležité je, co se děje teď. Je třeba obnovit důvěru v ekonomiku. Takže otázkou není, co se stane za půl roku nebo za rok, ale to, jak zastavit další výkyvy v ekonomice. A to tak, aby se zase vytvořilo normální tržní prostředí.
V dlouhém období se samozřejmě bude muset autoprůmysl vyrovnat s tím, že přijde o tuto podporu.
Samozřejmě ve chvíli, kdy bude obnovena důvěra v ekonomiku, nebude pro podporu v podobě šrotovného místo. Pokud se odstraní pomalu a opatrně ve vhodné chvíli, nenastane nový propad autoprůmyslu.

Takže považujete takový zásah státu za systémový?
Jistě. Každá krize nejdříve zasahuje cyklická odvětví, jakým rozhodně autoprůmysl je. A tím, že mu vlády pomohou zvládnout vše co nejrychleji, lze nastartovat co nejdříve nový cyklus, fázi růstu ekonomiky.

Převzetí se nebojíme
Oznámili jste, že chcete navýšit základní kapitál o 450 milionů eur...
Navýšení kapitálu je ve fázi příprav. Definitivně o něm bude rozhodnuto na valné hromadě. Půjde o úpis nových akcií, které budou primárně nabídnuty akcionářům. Když této nabídky nevyužijí, bude zbytek prodán na finančním trhu. Do konce pololetí by měl být celý proces ukončen.

K čemu potřebujete kapitálově posílit?
Chceme společnosti zajistit finanční bezpečnost při zvládání současné krize. Je to také důležité pro klienty, kteří chtějí spolupracovat se silnou a stabilní společností. Po nedávných zkušenostech se bojí spolupracovat s kapitálově slabými firmami.

Je to i obrana proti případné akvizici?
Rozhodně ne primárně. PSA vlastní 73 procent akcií Faurecie, a nehodlá to měnit. Převzetí se nebojíme.

Plánujete další přesuny do výrobně levnějších destinací?
Řekl bych, že dnes máme správně rozložené síly po celém světě. Jednak tak, aby byly náklady co nejnižší, ale rovněž abychom mohli dodávat včas potřebné komponenty. Musíme být blízko klientů. Nemůžeme například vnitřek auta dodávaný na klíč transportovat na extrémní vzdálenost.
Nepředpokládám, že bychom přesouvali výrobu do jiných částí světa.

Jak se vyvíjí zaměstnanost ve vaší firmě? Museli jste například uzavřít továrnu v Auchelu ve Francii...
Nemáme teď jinou možnost než snižovat stavy zaměstnanců a některé provozy zavřít.

Lehčí, ekologičtější
Můžete popsat trendy vašeho odvětví?
Co se týče objemu produkce, myslím, že se vrátíme postupem času na předchozí úroveň. Plus se k tomu přidá rostoucí poptávka rychle se rozvíjejících ekonomik, kde budou lidé chtít nová auta.
Trendy u jednotlivých produktů jsou stále stejné. Zejména spotřeba paliva a dopady na životní prostředí. K tomu se přidává tlak regulátora, zejména ze strany Evropské unie.
Dalším trendem je důraz na komfort a bezpečnost, který ustupuje před silou a rychlostí auta.
Kromě toho se automobilky snaží vyrábět auta stále lehčí. To ostatně souvisí se spotřebou. Čím těžší auto, tím větší spotřeba. Naše komponenty tvoří asi dvacet procent celkové váhy auta a my se snažíme automobilkám vyjít vstříc a snížit jejich váhu.

Mohl byste vyjmenovat největší nároky kladené na vrcholný management v současné krizi?
Je třeba si uvědomit, že jde o vskutku bezprecedentní situaci. Nemáme vlastní zkušenosti z minula, z nichž bychom se mohli poučit.
Proto je zapotřebí si uvědomit, že dosavadní systém fungování ekonomiky je minulostí.
Za druhé je nutné být si vědom toho, že nic není jisté a vše je třeba podrobit zkoumání.
Za třetí však při tom všem soustředění na řešení této krize si musí dobrý manažer udržet vizi pro středně dlouhé období a být připraven na oživení.

Jakým autem jezdíte vy?
Vlastním Audi.

Jak to, že jako bývalý šéf financí u PSA máte Audi?
Protože Audi je nejlepším klientem Faurecie.

Yann Delabrière (58)
Vzdělání
- Vystudoval prestižní pařížské univerzity École Normale Supérieure a École Nationale d'Administration.
- Má doktorát z matematiky.

Kariéra
- Svou kariéru zahájil u francouzského Účetního dvora.
- Pak pracoval pro ministerstvo zahraničního obchodu.
- Posléze se stal finančním ředitelem společnosti COFACE, která plní ve Francii funkci exportní garanční banky.
- Další zkušenosti nasbíral ve skupině Printemps.
- V roce 1990 se stal finančním ředitelem PSA Peugeot Citroën Group.
- V roce 2007 nahradil ve funkci výkonného ředitele a předsedy představenstva společnosti Faurecia Grégoira Oliviera.

Faurecia
- Společnost vznikla v roce 1997 spojením francouzských firem Bertrand Faure a Ecia.
- Je předním světovým výrobcem autodílů.
- Jejím největším zákazníkem je koncern VW. Ovládaná je však ze 73 procent koncernem PSA Peugeot Citro..en.
- Zaměřuje se především na sedadla, vybavení interiérů automobilů, výfukové systémy a přední masky aut.
- Tržby za rok 2008 se snížily o 3,7 procenta na dvanáct miliard eur.
- Čistá ztráta se ve stejném roce vyšplhala na 574 milionů eur.
- Ke konci roku Faurecia zaměstnávala 61 tisíc lidí, což je o osm tisíc méně než v roce 2007.
- V Česku je od roku 2006.

Související