Když český pacient přijde do ordinace praktického lékaře, s pravděpodobností tři ku dvěma ho vyšetří žena. Když matka přivede své dítě k lékaři, je dokonce čtyřikrát pravděpodobnější, že se ho ujme žena. Usedneme-li do zubařského křesla, vrtačku bude zřejmě držet opět žena. Zubařek je u nás dvakrát více než zubařů.
Více lékařů než lékařek najdeme pouze na operačních sálech. Chirurgie je ze tří čtvrtin doménou mužů. V každém případě je ale jisté, že bez ohledu na specializaci bude věk českého lékaře kolem padesáti let. Údaje shromáždil Český statistický úřad v právě vydané publikaci "Zaostřeno na ženy, na muže".
Prezident České lékařské komory Milan Kubek ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny říkal pravdu, když poukázal na stárnutí lékařů. Jen byl rychle hotov s nalezením příčiny palčivého stavu. Za vším jsou prý ženy, které kvůli rodině nechtějí držet služby.
Kubek se poté ženám omluvil. Jenže hrozba budoucího nedostatku lékařů v Česku se tím nevyřešila. Grafy a tabulky ČSÚ o věkovém složení doktorů medicíny jsou zneklidňující. Nic na tom nemění fakt, že lékařů je v Česku více než před patnácti lety. Z pohledu statistiky jsme jich u nás loni měli takřka o osm tisíc více než v roce 1993.
Mezi lékaři dnes převažují populačně silné ročníky zpoválečných let. Ti se již těší do důchodu. Na jejich místa by měli přijít noví lidé. Kde je ale vzít, když do vysokoškolského věku přicházejí populačně slabé ročníky zpočátku devadesátých let. ČSÚ spočítal, že za posledních patnáct let ubylo v Česku 261 314 dětí ve věkové katagorii do čtrnácti let.
Studium medicíny je obtížné, není to obor pro každého. Mezi současnými studenty lékařství navíc opět převažují dívky, jak zjistil ČSÚ. Feminizované lékařství je v Česku tradicí. Nejsme vtom vEvropě sami. Větší podíl žen vbílých pláštích - opět očima ČSÚ - má Litva, Lotyšsko a Estonsko. Také v Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku je více lékařek než lékařů. Naopak v západoevropských státech a také v sousedním Německu a Rakousku je obor doménou mužů.
Zlomit tradici směrnými čísly pro vyšší podíl mužů při přijímání ke studiu medicíny je cesta do pekel. Znamenalo by to nerovnost šancí při výběru povolání. A nikde navíc není záruka, že zvýhodnění muži budou schopnější než odmítnuté studentky ženy.
Povolání lékaře patří k nejvíce ceněným ze společenského hlediska. Milan Kubek si stěžuje, že čtvrtina absolventů lékařských fakult každoročně odchází za prací do zahraničí, protože si tam vydělají víc než doma.
Kubek argumentuje tím, že průměrná mzda lékaře v českých nemocnicích je mezi 40 až 43 tisíci korun. Co je z Kubkova pohledu málo, znamená v českém měřítku nadstandard. Plat 40 tisíc korun a víc vydělává jen necelých devět procent Čechů.
Z českého pohledu berou lékaři hodně, ve srovnání s Němci málo. To by ale o sobě mohl říci kdekdo. Většina lidí je v Česku čtyřikrát méně placená za stejnou práci než v Německu.
Stárnutí populace je problém, před kterým neutečeme. Čím dříve se o něm začne veřejně kvalifikovaně diskutovat, tím tím lépe pro nás.

Alice Olbrichová
redaktorka týdeníku Ekonom

Související