Nedávno vzbudilo rozruch rozhodnutí německého trestního soudu, který za podílnictví odsoudil v trestním řízení kupce podezřele levné GPS navigace. Tu přitom koupil u provozovatele internetových aukcí eBay. Čím se kupující provinil?
Podstata je v tom, že originálně zabalenou navigaci, jejíž maloobchodní cena činila v době prodeje cca 2100 eur, získal jen za 680 eur včetně poštovného. Navigace byla navíc kradená. Nejenže musel kupující GPS vrátit, ale byl navíc odsouzen za trestný čin podílnictví, za který mu byl uložen peněžitý trest 1200 eur.
Prodávajícím byla osoba, která přitom měla pozitivní hodnocení uživatelů eBay.

Německý soud svůj rozsudek odůvodnil řetězcem indicií, ze kterých dovodil nepřímý úmysl kupujícího obohatit se z případné trestné činnosti. Zejména poukazoval na nepřiměřeně nízkou cenu GPS navigace, přičemž kupující musel vědět, že nová stojí na trhu minimálně trojnásobek.
Zvláštní je zejména poslední indicie v odůvodnění rozsudku - zboží bylo zasláno z Polska, z čehož by měl kupující dovodit, že takto levné zboží pochází z trestné činnosti a zaslání zboží z cizího státu má zjevně důvod v tom, aby bylo ztíženo zjištění původu zboží a případné stíhání prodávajícího.

Podle soudu musel být kupujícímu podezřelý původ GPS navigace a byl srozuměn s tím, že může jít o zboží pocházející z trestné činnosti - tudíž naplnil znaky trestného činu podílnictví.
Reakce na rozsudek jsou spíše kritické. Kritizovány jsou indicie, podle nichž měla v kupujícím vyvolat podezření nízká cena. Podle provozovatelů e-aukcí přitom často dosáhne aukce s nižší vyvolávací cenou vyššího výnosu než aukce s vyvolávací cenou blížící se skutečné hodnotě zboží. Oproti běžnému nákupu v internetovém obchodě existuje v e-aukci možnost realizovat zajímavou slevu a nakoupit zboží výhodně. To vede k tomu, že dochází ke značnému rozptylu ceny u stejných komodit nebo komodit s obdobnou hodnotou.
Dá se tedy shrnout, že soud nepochopil princip e-aukcí.

Rovněž skutečnost, že bylo zboží zasíláno z Polska, nemůže být sama o sobě ničím podezřelá. Polsko je státem EU a spolupráce německých a polských orgánů činných v trestním řízení probíhá oběma směry zcela běžně a standardně.
Pokud by se z citovaného rozsudku vyvinula běžná praxe, vedlo by to k zásahu do oblíbeného způsobu prodeje nejen použitého zboží a vyvolalo by to velikou právní nejistotu zúčastněných. Těžko říci, jak by měl kupující ověřovat původ zboží tak, aby nemohl být obviněn z podílnictví a aby mu ještě pořád stálo za to nakupovat prostřednictvím e-aukcí.
Každopádně lze kupujícím doporučit, aby se vyhnuli nabídkám, z jejichž popisu je zcela jasně patrné, že jde o nanejvýš podezřelé zboží.

Petr Otevřel
advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři

Související