Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova?

Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home office, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?

Práce a home office

Vít Vážan
Vít Vážan
generální ředitel CRA
My jako technologický lídr využíváme pokročilé nástroje pro práci z jiného místa poměrně často. Patří i mezi naše produkty. Naše firma má zaměstnance rozeseté po celé republice a na dálku tak komunikují poměrně často, home office je i jedním z benefitů. Ovšem přechod na takový styl práce je vždy náročný. Chci všem zaměstnancům poděkovat, jak situaci zvládají. Pokles výkonnosti jsme nezaznamenali, vyskytují se ale samozřejmě manažersky náročnější situace v oblasti koordinace a řízení týmů. Nemáme ale všechny zaměstnance na homeoffice. Jsme součástí kritické infrastruktury státu, zajišťujeme mimo jiné pozemní televizní vysílání a to zejména v této době musí běžet naprosto spolehlivě a nepřetržitě. Museli jsme tak rozdělit příslušné zaměstnance na několik skupin, které se vzájemně nepotkávají, připravit systém, jak se budou střídat, připravit několik pracovišť v různých regionech včetně možnosti přespání či pobytu na delší dobu. Věříme, že jsme připraveni takřka na všechno, i když doufáme, že mnoho z připraveného nebudeme nuceni použít.
Martin Borl
Martin Borl
výkonný ředitel James Cook Languages
Naše společnost již cca čtyři roky funguje na principu living office, jehož součástí je i pravidelný home office pro všechny zaměstnance. Zároveň celá skupina EDUA Group postupně přešla na cloudové řešení veškerých office nástrojů, konkrétně na platformu G-Suite, a tak pro nás přechod na práci z domova nepředstavoval technicky, organizačně a procesně žádné komplikace. Klíčová je v tomto ohledu firemní kultura, která je založena na zodpovědnosti a důvěře mezi jednotlivými členy týmu a home office je tak naprosto přirozenou součástí našeho fungování.
Jediným nešvarem je tedy řekněme plošná a dlouhodobá sociální izolace. Pravidelné setkání, například na ranní kávu ve firemní kuchyňce, videokonferencí nenahradíme. A právě tyto okamžiky jsou podstatné pro vytváření výše zmíněné firemní kultury.
Magdalena Souček
Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
S občasnou prací z domova má většina našich zaměstnanců zkušenosti. Mimo dosavadní projekty pomáháme klientům zmírnit dopady COVID-19 a radíme, jak rychle zareagovat, přizpůsobit se a snížit rizika pro firmu. Výkonnost kolegů je i v tomto náročném období vysoká, ne-li vyšší. Je to pro nás nová situace, učíme se za pochodu, ale jde to. Svět po Covidu bude jiný, ale také velmi zajímavý a přinese řadu příležitostí. Hlavní roli budou hrát digitální technologie a propojení na dálku. Nicméně neměli bychom zapomínat na to, že osobní kontakt (nejen) s klienty k poradenství neodmyslitelně patří.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Umožňovali jsme home office již v minulosti, takže lidé se v tomto režimu "umí pohybovat". Spíše než poklesu výkonnosti se obáváme toho, aby za chvíli měli zaměstnanci vůbec na čem pracovat...
Jan Volšík
Jan Volšík
obchodní ředitel Preciosa Lighting
Pochopitelně je lepší, když mohou být naše týmy spolu, ale celkově se nám podařilo home office úspěšně realizovat, zejména pro naše administrativní týmy. Jako globální společnost máme zaměstnance po celém světě, kteří v současnosti běžně praktikují sdílení informací či možnosti vzdáleného setkání přes internet. Pro naše designéry může být home office trochu náročnější, protože jsou zvyklí velmi úzce spolupracovat na projektech. Home office je něčím, na co si všichni musíme zvyknout, ale doufáme, že se situace brzy zlepší.
Obecně nikoli. Mnoho našich zaměstnanců uvedlo, že pracují déle, protože nemusejí dojíždět a někdy mají nutkání kontrolovat e-maily po pracovní době. Na druhé straně někteří kolegové, kteří také kvůli karanténě působí jako učitelé svých dětí, pracují v netradičních hodinách. Celkově ale fungujeme dobře, byť odděleně.
Stanislav Petříček
Stanislav Petříček
zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery, spolumajitel společnosti TP Consulting
Co vyhraje? Strach nebo kLID?
Současná situace nemá z ekonomického hlediska konkrétního viníka, a pokud nehledáme duchovní souvislosti (pocit lidské nadřazenosti a ignoranci), tak za ni NIKDO nemůže.
CASH-flow
Ekonomickým cílem je doplnit CASH firmám, udržet pracovní místa a doplnit CASH drobným podnikatelům a živnostníkům. CASH nebude problém, protože zde existuje naprostá shoda mezi vládami, centrálními bankami, komerčními bankami a všichni budou hledat cestu jak to udělat, aby to finančně ŠLO.
kLID
Rozehřát ekonomiku a nastolit v lidech POCIT, že z ekonomického hlediska se NIC nestalo. Nesmí se stát, že lidé budou na penězích sedět a budou mít strach je pouštět do oběhu.
CÍL
Náš společný cíl by měl být jasný. Pomocí CASH-flow a kLIDu podpořit spotřební ekonomiku (spotřebu).
Proč by to mělo vyjít?
Je cítit LIDskost napříč společností po celém světě.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Jsme výrobní a obchodní firma. Home office se nám již dříve neosvědčilo. Je to tím , že jde o individuální pozice , takže není srovnání výkonu a jeho měřitelnost. Je to o individuální morálce každého zaměstnance. Navíc vázne komunikace především s výrobními odděleními. Home office je pro naše zaměstnance vstřícné a dočasné opatření.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Práci z domu jsme zavedli teprve před pár dny, takže na jakékoliv hodnocení je ještě příliš brzy. Vlastní efektivitu budeme vyhodnocovat nejdříve po týdnu, nejlépe po dvou. Nicméně jsme se pokusili zavést jasná a kontrolovatelná pravidla, například přesně dané termíny a časy všech porad, které se nyní uskutečňují prostřednictvím videokonferencí. Každý zaměstnanec pracující z domova má zadané konkrétní úkoly s termíny, do kdy je má splnit. Vedoucí pracovníci pak jejich dodržování průběžně kontrolují. Také komunikace s klienty nyní probíhá pouze po telefonu a emailech, osobní kontakt je omezen.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Současná situace urychlila schopnosti kolegů používat nástroje, na které zatím nebyli zvyklí a efektivita práce z domova se tím rapidně zvýšila. Bohužel v AAA AUTO leží hlavní tíha naší činnosti na lidech "v terénu" - prodejcích, výkupčích, zprostředkovatelích úvěrů a dalším personálu na pobočkách. Ty jsou kvůli nařízení vlády uzavřené. Celková výkonnost firmy se proto dramaticky snížila, protože práce z domova na těchto pozicích není možná. Chceme si tyto zaměstnance udržet, a proto s napětím očekáváme detailní metodiku pro státní pomoc v oblasti zaměstnanosti v rámci programu Antivirus.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Některé práce lze bez omezení vykonávat na HO, např. účetnictví, programování. Samozřejmě chybí jinak potřebný osobní kontakt mezi kolegy. Ostatní pozice např. referentů cestovní kanceláře lze s trochou nadsázky rovněž vykonávat na HO, ale za dané situace není co vykonávat, neboť se cestovní ruch zastavil. To je zásadní problém. Prázdné kanceláře si pochvaluje úklidový tým. Jarnímu úklidu nikdo nepřekáží.
Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Ve zdravotnictví je práce z domova prakticky nemožná. Home office je při dlouhodobějším uplatnění pro běžnou administrativu nevhodný a snižuje výkonnost. Z krátkodobého hlediska se může efekt práce z domova jevit jako pozitivní, ale mnohdy se jedná jen o zdání. Práce z domova je obecně vhodná jen pro vybrané druhy práce (IT, svobodná povolán, obchodnícií atd.) nebo pro vybrané jedince.
Jan Lát
Jan Lát
finanční ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
Práci z domova využíváme standardně, nebyl to tedy zásadní přerod. Ale pracovat 1-2 dny v týdnu na homeoffice vs. 2 týdny v kuse je jiná situace a jednoznačně přináší změny - jak do výkonnosti (u někoho k lepšímu u někoho k horšímu), tak do řízení kolegů. Mnohem větší důležitost tak připadá timesheetům a pravidelným online schůzkám s týmem aby nechybělo povědomí o souvislostech.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Osvědčila se velmi, u některých metod komunikace zůstaneme i v budoucnosti. Krize někdy přináší příležitosti. Mám pocit, že zaměstnanci, kteří jsou motivovaní pracují doma minimálně stejně intenzivně jako v práci.
Jiří Konečný
Jiří Konečný
zakladatel Elko EP
Ti, kteří nepracovali v režimu home office, se to učí. Důležité je stanovení pravidel na začátku a pochopení, že home office neznamená dovolená. Hlavní je je každodenní reporting (né ale každo-hodinový :-)). Pro tvořivé může být home office i výkonnější forma, protože nejsou rušeny okolím a sociální komunikátory je za chvíli přestanou bavit.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Osvedcuje se naplno, cela firma pracuje mimo kancelare, neni to pro nas nic prekvapiveho.

Jsme IT firma, tak predevsim na tento typ prace prevadime nase zakazniky.

Spise vnimame narust produktivity, presne v souladu s tim, co celou dobu rikame.

Dlouhodobe ovsem jista mira socializace a setkavani se bude potreba :).

Home office take nevyhovuje v pripade, ze kolegove maji mensi deti, ktere nemohou do skol.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
V těchto dnech se jasně ukazuje, kteří naši kolegové již mají zkušenosti s home office z minulosti, mají IT znalosti např. s užíváním video konferencí, a především kdo se na daný pracovní rytmus práce z domova dokáže rychleji adaptovat. S ohledem ale na mimořádnou stresující situaci, ve které se všichni nacházíme, nelze nikomu nic vyčítat.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
My pracujeme jen online, takže jediný rozdíl je v tom, že celá republika přestala pracovat a my stojíme s ní. A to mě mrzí. Protože zatím vidím více infekční chřipku, na kterou pravidelně každý rok zemře 350-600 tisíc lidí. Myslím si, že léčba nás bude bolet mnohem víc než nemoc samotná. Kdyby byly totožné kritéria aplikována na společenská omezení jako při schvalování nových léků, prošla by současná opatření nebo ne? Pamatuji si z Darwinových cen příběh: kuře spadlo do studny, 7 lidí zahynulo při jeho záchraně, ale kuře přežilo.
Související