Články autora

2 minuty čtení
Pokud společnosti chtějí reagovat na nástup tzv. generace Y a získat její nejlepší představitele mezi své zaměstnance, musí zásadně změnit...
3 minuty čtení
Jaké předpoklady a jakou motivaci mají absolventi B.I.B.S., a. s. k časově i finančně náročnému studiu MBA? Co od něho očekávají a co jim to...
3 minuty čtení
Jaké předpoklady a jakou motivaci mají absolventi B.I.B.S., a. s. k časově i finančně náročnému studiu MBA? Co od něho očekávají a co jim to...
3 minuty čtení
V poslední době se věnuje pozornost sdílení získaných znalostí a dovedností - zaměstnanci se stávají interními lektory, mentory či kouči.
2 minuty čtení
Pro někoho je všedností dojet do zaměstnání na druhý konec města, pro Světlanu Šaštinskou, personální manažerku společnosti IDC CEMA, je...
1 minuta čtení
Naleštěné kapoty, vypulírované disky a dobové kostýmy. Takovou parádou se těšili návštěvníci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.