IDEA pro lepší vládnutí

Nabízet vznešené a bohulibé společensko-ekonomické cíle většina z našich politiků už umí: je třeba zkvalitnit školství, eliminovat korupci, zvýšit konkurenceschopnost země... Horší to je s odhalováním podstaty skutečných příčin současných problémů a s hledáním vhodných řešení. Bez tohoto se země dál nepohne. V této sekci najdete konkrétní návrhy, ze kterých politici mohou vycházet, aby naše země prosperovala. Najdete zde články výzkumníků thinktanku IDEA a jejich hostů. Každý z článků se bude zabývat jedním problémem a návrhem jeho řešení - jednou z Idejí, o kterých můžeme společně diskutovat.