Byla otevřena pět kilometrů dlouhá Vysočanská radiála v ceně 2,5 miliardy korun. Radiála je důležitá z hlediska vlivu na životní prostředí,...