Evropa už dávno není jediný významný trh, který se snaží dekarbonizovat ekonomiku. Třeba loni přijatý americký zákon o snížení inflace zahrnuje podporu pro zelené investice v hodnotě téměř 360 miliard dolarů do roku 2032. Ambiciózní plány zelené transformace představily i Japonsko, Kanada a řada jiných zemí.

To ale zároveň přináší další výzvu pro Evropskou unii: jak ochránit své státy a firmy před zahraniční podporovanou konkurencí a zároveň při tom neporušovat vlastní systém hospodářské soutěže, mezi jehož hlavní pilíře patří zákaz nedovolené podpory ve formě subvencí.

Pomyslné dveře v tomto ohledu otevírají hlavně dva aktuální předpisy. Prvním je Dočasný krizový a transformační rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (TCTF). Ten upřesňuje kritéria slučitelnosti režimů veřejné podpory pro zmírnění negativních důsledků války v EU, zejména dodatečných nákladů na vyšší ceny energií. TCTF rovněž otevírá cestu strategickým investicím v oblasti obnovitelné energie a skladování energie, jakož i pro strategické projekty průmyslové dekarbonizace. Umožňuje i přímou podporu na stimulaci výroby konkrétního vybavení a komponentů potřebných pro přechod k čisté ekonomice.

Druhým opatřením je soubor cílených pozměňovacích návrhů k obecnému nařízení o blokových výjimkách (GBER). Tyto změny jsou určeny ke zvýšení podpory v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky, vyjímají opatření podpory zaměřené na regulaci cen energií a zvyšují prahové hodnoty pro oznamování podpory v oblasti životního prostředí a výzkumu a vývoje.

Aby celý systém fungoval, začíná si Evropská komise více všímat finanční podpory, které se firmám dostává v zahraničí. Nové nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (nabude plné účinnosti v říjnu 2023) stanoví podmínky, za kterých může Evropská komise reagovat na narušení trhu způsobené subvencemi z mimoevropských zemí. Lze očekávat, že komise bude zkoumat dopad subvencí zejména v klíčových odvětvích pro průmyslovou transformaci, kde probíhá soutěž o globální leadership při přechodu na čistou ekonomiku a získání dominance v energetických technologiích budoucnosti.

Související