Útvar ESG má ve skupině ČEZ dvě základní části. Jedna se zabývá reportingem, tedy sběrem dat a jejich předáním zainteresovaným stranám, ať už se jedná o investory, banky, pojišťovny, komunity, kde působíme, či zaměstnance.

Druhá část je projektová a ta má právě za úkol pomoci oddělením napříč společností implementovat do jejich každodenní agendy ESG cíle, které jsme si vytyčili. V našem případě se nejedná o žádné vágní či abstraktní cíle typu „budeme chránit životní prostředí“. Naše cíle jsou velmi konkrétní, měřitelné a zároveň ambiciózní. Například v environmentální oblasti máme nastavené jasné hodnoty snižování výroby z uhlí k roku 2025 a následně 2030, podobně to máme u výstavby nových obnovitelných zdrojů.

Strategie udržitelného rozvoje už nebude stát paralelně k naší byznysové strategii, ale stane se její nedílnou součástí.

V současnosti proto běží proces nastavení klíčových faktorů pro měření výkonnosti na příští rok, tak aby se plnění těchto cílů odráželo i v hodnocení našich zaměstnanců. Začínáme odshora, kdy výkonnostní ukazatele nastavujeme nejprve u divizních ředitelů, následně se zaměříme i na nižší management. Strategie udržitelného rozvoje tak už nebude stát paralelně k naší byznysové strategii, ale stane se její nedílnou součástí.

Související