Vážené předplatitelky, vážení předplatitelé, žijeme v době, kdy změna je součástí každodenního života. Proto vás asi nepřekvapí, že po více než třech letech upravujeme od 6. června 2021 naše Všeobecné obchodní podmínky pro předplatitele (VOP). Hlavním důvodem je to, abychom předplatitelský servis a vzájemnou komunikaci co nejvíce usnadnili a umožnili vám využívat naše služby naplno.

Pro vaši plnou informovanost vám na základě zakoupení předplatného budeme zasílat informace týkající se vašeho předplatného, ať už půjde například o některé výhody, o blížící se konec vašeho předplatného, o případné speciální vydání nebo o končící platnost voucheru.

Pokud využíváte speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou, rádi bychom vás informovali, že podle našich nových VOP může kdykoliv dojít k úpravě ceny nebo ostatních podmínek tohoto předplatného. Samozřejmě vás o takové změně budeme včas informovat, a to nejpozději 30 dnů před její účinností. Pokud s danou změnou nebudete souhlasit, můžete smlouvu o svém předplatném kdykoliv vypovědět, nejpozději pět dní před datem účinnosti změny.

Dále bychom vás rádi informovali o novém přístupu ke zveřejňování změn VOP v budoucnu. Změny budou oznámeny zveřejněním VOP na webových stránkách předplatného mediálního domu Economia. Začnou platit vždy po 30 dnech od zveřejnění. Pokud s novými VOP nebudete souhlasit, můžete kdykoliv svoji smlouvu o předplatném ukončit, nejpozději pět dní před účinností nových podmínek.

Pokud už nyní s našimi novými VOP nesouhlasíte, můžete samozřejmě smlouvu o předplatném vypovědět, nejpozději pět dní před 6. červnem 2021, kdy VOP vstoupí v účinnost. Výpověď můžete doručit e-mailem na predplatne@economia.cz nebo poštou na adresu Economia, a. s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8. V opačném případě platí, že navrhované změny přijímáte. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše zákaznické centrum prostřednictvím e-mailu predplatne@economia.cz nebo telefonního čísla 217 777 888.

Děkujeme za vaši náklonnost a přejeme vám s našimi tituly dobré čtení. Nové VOP najdete na stránkách www.economia.cz/vop.

Související