Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Do společného jmění pak patří v zásadě vše, co jste buď vy, anebo spolu s manželem během trvání manželství nabyli. Jde o všechny možné druhy příjmů, zejména o mzdu anebo třeba důchod a vše, co jste si za ně pořídili.

Občanský zákoník myslí na několik případů, kdy je věc jen vaše. Předně do společného jmění nespadá to, co slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Pracovní nástroje, oblečení nebo osobní hygiena. To, co jste dostali darem anebo zdědili, je také výhradně vaše - tedy pokud dárce neprojevil jiný úmysl. Do společného jmění se nepočítá ani náhrada za vaši nemajetkovou újmu - typicky to, co vysoudíte při ublížení na zdraví či poškození pověsti. Výhradně vaše je i to, co jste získali prodejem svých výlučných věcí anebo náhradou za ně.

Pod společné jmění nebude spadat ani majetek, který jste vlastnili už před svazkem. Pokud je to ale firma, které se daří, o zisk se s manželem rozdělíte. Součástí společného jmění totiž je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Příkladem je třeba koupě akcií za dědictví po rodičích. Dividendy ve společném jmění budou. Stejně tak jako nájemné z bytu po babičce.

V médiích se hodně řeší také ustanovení, podle kterého do společného jmění patří podíl jednoho z manželů v družstvu nebo obchodní společnosti - a to stane-li se manžel společníkem během trvání manželství. Narazilo to na výkladový problém, jestli náhodou druhý manžel nemá nárok na účast v dotčené obchodní společnosti nebo družstvu, typicky hlasováním na valné hromadě. Podle ministerstva spravedlnosti to tak není a upravuje to malou novelou občanského zákoníku.

 

Související